ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ:ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μαθησιακό περιβάλλον που σχεδιάστηκε με στόχο να εξεταστεί διαθεματικά, η πορεία συγκρότησης της σύγχρονης Ελλάδας. Συγκεκριμένος αριθμός ιστορικών πηγών για κάθε ιστορικό ερώτημα επιτρέπει την επαφή των μαθητών/τριών με όψεις του θέματος και παρέχει τις απαραίτητες ιστορικές πληροφορίες για την απάντησή του. Τα ιστορικά θέματα της εφαρμογής είναι τα ακόλουθα: α. Οι Έλληνες της διασποράς, β. Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από την τέχνη, γ. Εκσυγχρονιστικά έργα: το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, δ. Η καθημερινή ζωή το 19ο και τον 20ό αιώνα, ε. Μετακινήσεις πληθυσμών κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Στόχος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η διαμόρφωση ενός γενικού οργανωτικού και ερμηνευτικού πλαισίου για τις εξελίξεις της σημαντικής αυτής ιστορικής περιόδου.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 12
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
251070.659 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/230
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Nereids (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΤΥΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: Ένωση Φυσικών Προσώπων
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Ιωάννα Ηλιοπούλου
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Μαρία Φουντάνα
σύμβουλος παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Κώστας Διαμαντής
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Νίκος Κόσσυφας
επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρία Ρεπούση
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Μαρία Ρεπούση, Αρμόδιος Τσιβάς, Ιωάννα Ηλιοπούλου, Χαρά Ανδρεάδου, Στράτος Γκόγκολας, Σεβαστή Λάζαρη, Ελένη Μπενιάτα
υπεύθυνος περιεχομένου: Αρμόδιος Τσιβάς
δημιουργός: Μαρία Ρεπούση, Αρμόδιος Τσιβάς, Ιωάννα Ηλιοπούλου, Χαρά Ανδρεάδου, Στράτος Γκόγκολας, Σεβαστή Λάζαρη, Ελένη Μπενιάτα
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Ιωάννα Ηλιοπούλου, Αρμόδιος Τσιβάς
τεχνική υλοποίηση: Ιωάννα Ηλιοπούλου
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ, ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ