ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΜΑΠ)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το «Ανοιχτό Μαθησιακό Περιβάλλον», αποτελείται από έξι υπο-εργαστήρια φυσικής, τα οποία προσφέρουν δυνατότητες πειραματισμών, σύνθεσης διατάξεων και ανάπτυξης σεναρίων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, εμπεριέχει εικονικό εργαστήριο Γεωμετρικής Οπτικής, Κυματικής Οπτικής, Στατικού Hλεκτρισμού και Ηλεκτρομαγνητισμού τα οποία αναπτύχθηκαν στη java3D ώστε να επιτυγχάνεται δια-πλατφορμική προσέγγιση. Το λογισμικό περιλαμβάνει πολλαπλούς χώρους και αντίστοιχα παράθυρα εργασίας για την πολύπλευρη προσέγγιση και μελέτη των φαινομένων. Οι μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου και του λυκείου μπορούν, μέσα από το πρόγραμμα εικονικής πραγματικότητας, να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα καλά οργανωμένο εργαστήριο και να κάνουν πειράματα: Γεωμετρικής Οπτικής, Κυματικής Οπτικής, Σκιάς - Παρασκιάς και Σύνθεσης - Αποσύνθεσης Χρωμάτων, Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Στατικού Ηλεκτρισμού καθώς και Μαγνητισμού. Το δεύτερο στοιχείο του λογισμικού είναι ο Μοντελοχώρος όπου εμφανίζεται η σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης (μοντέλο του πειράματος) το οποίο είναι δυναμικά συνδεδεμένο με το πείραμα (κοινή μαθηματική μηχανή). Η μεταβολή αυτή γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Ο Μοντελοχώρος επεκτείνεται και συσχετίζεται με applet. Τέλος υπάρχει χώρος υπολογισμών και μελέτης, χώρος πολυμεσικών εκπαιδευτικών σεναρίων για μαθητές όλων των βαθμίδων, ειδικό εργαλείο ανάπτυξης πολυμεσικών δραστηριοτήτων, βιβλιοθήκη πολύμεσικού υλικού και συνοδευτικό υλικό με οδηγίες χρήσης και οδηγούς εκπαιδευτικού.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
1276302.204 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/241
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Chysallides (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΕΣ), ΙΤΥΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Φυσική PhysicsΦυσική
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: ΑΠΘ - ΠΤΔΕ, ΑΠΘ - Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ - Τμήμα Πληροφορικής
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Δήμητρα Εγγάρχου
σύμβουλος παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Αλέξανδρος Πεππές
σύμβουλος παρακολούθησης σε τεχνικά θέματα: Nίκος Κόσυφας
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Ε. Χατζηκρανιώτης, Δ. Ψύλλος, Γ. Μπισδικιάν, Α. Μολοχίδης, Α. Ταραμόπουλος, Ι. Σούλιος, Α. Μπάρμπας, Ε. Πετρίδου
τεχνική υλοποίηση: Ι. Βλαχάβας, Δ. Βράκας, Ν. Ζήσης, Γ. Μεδίτσκος, Α. Ντόζης, Σ. Κοντόπουλος, Ρ. Κυρίτση, Π. Αργυράκης, Η. Μελέτης, Α. Καλαμπόκης, Α. Καρυπίδης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ, ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ