ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΕΘΕΚ)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων (ΕΘΕΚ) αποτελείται από: 1) ένα Γενικό Σώμα Κειμένων, 2) το Σώμα Κειμένων σχολικών βιβλίων και 3) το Σώμα Κειμένων των διδασκόντων (όπου με το εργαλείο εμπλουτισμού ο εκπαιδευτικός μπορεί να εισαγάγει τα δικά του κείμενα) Ο ΕΘΕΚ δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη: • να αντλήσει αυθεντικά παραδείγματα χρήσης της ελληνικής γλώσσας αναζητώντας: συγκεκριμένες λέξεις: εισάγοντας π.χ. τη λέξη «παίζω», ανασύρονται όλες οι προτάσεις που περιέχουν τη λέξη αυτή ως έχει. • λήμματα: εισάγοντας π.χ. το λήμμα «παίζω», ανασύρονται όλες οι προτάσεις που περιέχουν κάθε κλιτό τύπο του λήμματος που εμφανίζεται στα κείμενα του ΕΘΕΚ, όπως «παίζει», «παίξω», «παίζοντας» κ.λπ. • μέρη του λόγου: εισάγοντας π.χ. «ουσιαστικό», ανασύρονται όλες οι προτάσεις που περιέχουν ουσιαστικά. • να μελετήσει μέσα από συμφραστικούς πίνακες τους τύπους που αναζήτησε. • να αναζητήσει τη συχνότητα εμφάνισης λέξεων και λημμάτων στα σώματα κειμένων του ΕΘΕΚ. Το λογισμικό συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης, το βιβλίο του μαθητή και το βιβλίο του εκπαιδευτικού.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
884669.906 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/242
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Chysallides (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΕΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Λογοτεχνία Modern Greek LiteratureΝεοελληνική Λογοτεχνία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ancient Greek Language and GrammarΑρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: ΕΚ «Αθηνά» - ΙΕΛ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Σίλια Ρονιώτη
σύμβουλος παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Ελένη Παπαδοπούλου
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Γρηγόρης Σταϊνχάουερ, Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού, Μαρία Γιάγκου, Τάσος Πατρικάκος, Πέπη Σταμούλη, Βίκυ Καντζου, Μαρία Γαβρηλίδου, Μαρία Λαδά, Μαρία Ζουράρη, Εύη Μπανταβάνου, Εύη Μαρζέλου, Yuliya Ilkevich
τεχνική υλοποίηση: Νίκος Γλάρος, Σάκης Δούπας, Νίκος Σιδηρόπουλος, Γιώργος Τσουλουχάς
υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού: Νίκος Χατζηγεωργίου
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Βασίλης Κατσούρος, Χρύσα Σκοτίδα
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ, ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ