ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το λογισμικό αποτελείται από δύο διακριτά περιβάλλοντα: το περιβάλλον της Χημείας και το περιβάλλον των μαθηματικών. Στο περιβάλλον των Μαθηματικών οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις έννοιες και τις ιδιότητες του γεωμετρικού χώρου και των στερεών γεωμετρικών σχημάτων. Χρησιμοποιούν τα έτοιμα στερεά σχήματα με τα οποία διαπραγματεύονται τις ιδιότητες τους, τα τοποθετούν στο χώρο χρησιμοποιώντας το σύστημα καρτεσιανών συντεταγμένων, χρησιμοποιούν τη χελώνα της logo προκειμένου να σχηματίσουν συγκεκριμένα γεωμετρικά στερεά και να υλοποιήσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες. Στο περιβάλλον της Χημείας, ο μαθητής κατασκευάζει τα μοντέλα των ιόντων και των μορίων, που παίρνουν μέρος σε χημικές αντιδράσεις. Μπορεί να μοντελοποιήσει τη Χημική αντίδραση, να μελετήσει τις αλλαγές στους δεσμούς μεταξύ των ατόμων και των όντως τόσο στα αντιδρώντα όσο και στα προϊόντα, ενώ τέλος αποκτά και μία εποπτεία της δομής των μορίων στον τρισδιάστατο χώρο.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
113402.838 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/244
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Chysallides (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΕΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μαθηματικά MathematicsΜαθηματικά
Χημεία ChemistryΧημεία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Environmental Education/Education for Sustainable DevelopmentΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: Conceptum
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αδάμ Δαμιανάκης
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Ελίνα Μεγάλου
σύμβουλος παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Βασίλης Τσίτσος, Παύλος Σινιγάλιας
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Κώστας Γραβρίλης, Στέφανος Κεΐσογλου, Μάκης Μαυρόπουλος, Χριστίνα Στεφανή, Κωστής Κοντογιάννης
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Φίλιππος Παπαδόπουλος, Χρήστος Τέγος, Γιώργος Τσιρώνης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ITYE, ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ