ΑΞΟΝΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Ολοκληρωμένο Προϊόν Εκπαιδευτικού Λογισμικού «ΑΞΟΝΕΣ» αποτελεί ένα περιβάλλον μάθησης που αξιοποιεί τις σύγχρονες εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (κυρίως το Διαδίκτυο και τα αλληλεπιδραστικά πολυμέσα) για να υποστηρίξει εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενεργούς διερεύνησης και οικοδόμησης των γνώσεων σε συνθήκες κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας στα γνωστικά αντικείμενα της Τεχνολογίας Α' και' Γυμνασίου, της Βιολογίας Α' και Γ' Γυμνασίου και της Ιστορίας Β' και Γ' Γυμνασίου. Το Ολοκληρωμένο Προϊόν Εκπαιδευτικού Λογισμικού «ΑΞΟΝΕΣ» αποτελείται από τα τρία παρακάτω υποσυστήματα: Το ΑΞΟΝΕΣ 3Δ Εργαλείο Συγγραφής: είναι λογισμικό δημιουργίας τρισδιάστατων εικονικών αναπαραστάσεων το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει ή να μετατρέψει εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός των εικονικών κόσμων για διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Το ΑΞΟΝΕΣ 3Δ Εφαρμογή Εκτέλεσης είναι το περιβάλλον εκτέλεσης των τρισδιάστατων εικονικών αναπαραστάσεων και των εμπεριεχόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που δημιούργησε ο καθηγητής με το ΑΞΟΝΕΣ 3Δ Εργαλείο Συγγραφής, από τους μαθητές. Η εφαρμογή εκτέλεσης είναι ενσωματωμένη και προσβάσιμη μέσα από το Διαδικτυακό Περιβάλλον Ολοκλήρωσης και ενοποιείται με τις εκπαιδευτικές λειτουργίες του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος. Το ΑΞΟΝΕΣ Αυτοτελές Διαδικτυακό Περιβάλλον Ολοκλήρωσης είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα διάθεσης εκπαιδευτικού περιεχομένου και εκπαιδευτικών σεναρίων (συμπεριλαμβανομένων και των τρισδιάστατων εικονικών αναπαραστάσεων και δραστηριοτήτων εντός αυτών) για τα προσφερόμενα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
2594440.229 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/245
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Chysallides (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΕΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Βιολογία BiologyΒιολογία
Σχεδιασμός και Τεχνολογία Design & TechnologyΣχεδιασμός και Τεχνολογία
Ιστορία HistoryΙστορία
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: Systema Technologies
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Δήμητρα Εγγάρχου
σύμβουλος παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Ελένη Γκίκα, Δώρα Μαζιώτη, Άρης Λούβρης
σύμβουλος παρακολούθησης σε τεχνικά θέματα: Nίκος Κόσυφας
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Γιώργος Κουταλιέρης
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Βασίλης Κόμης, Νικολέτα Γιαννούτσου
τεχνική υλοποίηση: Κωνσταντίνος Δαβαράκης, Γιώργος Κουταλιέρης, Μαρία Νάνη, Ηλίας Καλαπανίδας, Ελένη Γολέμη, Μαρία Χρήστου, Αντρέας Βασιλάκης, Βασίλης Κλουβάτος, Γιάννης Παδιώτης, Ευαγγελία Μαυρικάκη, Μιχαήλ-Γεράσιμος Στρίντζης, Δημήτρης Τζοβάρας, Κατερίνα Παπατζίκου, Αθανάσιος Χατζηαργυρίου, Κωνσταντίνος Μουστάκας
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ, ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ