Η Εγκυκλοπαιδεια του Ανθρωπινου Σωματος
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η ελληνική έκδοση του Ultimate Human Body ανταποκρίνεται στους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και ειδικότερα της Βιολογίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προσφέρεται για τη μελέτη - μέσα από μία διαδικασία καθοδηγούμενης ανακάλυψης - των φυσικών διαδικασιών, των έμβιων όντων και της λειτουργίας τους, που προτείνονται από το εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα το λογισμικό συμβάλλει στη δημιουργία ενός κατάλληλου παιδαγωγικού και μαθησιακού κλίματος, όπου οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν επιστημονικές δεξιότητες όπως η κατηγοριοποίηση, η παρατήρηση, η διαμόρφωση μοντέλων αναφορικά με ειδικότερα θέματα όπως είναι οι ανθρώπινες αισθήσεις, η λειτουργία των οργάνων και των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος, η ένταξη του οργανισμού στο περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά και τα είδη των κυττάρων, το γενετικό υλικό, ο μεταβολισμός και οι μετατροπές της ενέργειας, η ανθρώπινη υγεία. Αξιοποιείται επίσης ως πηγή άντλησης υλικού που ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών του. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθήσουν μέσα από κινούμενες εικόνες τη διαδρομή του αίματος στον οργανισμό, την κίνηση και λειτουργία οργάνων, να διαπιστώσουν τη μεταβολή του ρυθμού του σφυγμού ανάλογα με τη δραστηριότητα του οργανισμού, να συγκρίνουν τις μεθόδους ελέγχου της ανθρώπινης υγείας, να περιστρέψουν τον ανθρώπινο σκελετό σε ένα χώρο τριών διαστάσεων και να παρατηρήσουν τον τρόπο κίνησης των οστών.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
423145.894 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/252
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Circe (ΚΙΡΚΗ), ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ-Ι), ΙΤΥΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Βιολογία BiologyΒιολογία
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
κατασκευαστής / δημιουργός ξενόγλωσσης (πρωτότυπης) έκδοσης: Dorling Kindersley Limited
εξελληνισμός και προσαρμογή: Ερευνητές
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής έργου εξελληνισμού και προσαρμογής: ITYE
συντονιστής ομάδας εξελληνισμού και προσαρμογής: Γιάννης Χατζηκόμνου
επικύρωση εξελληνισμού και προσαρμογής: Γιάννης Χατζηκόμνου
συγγραφή / προσαρμογή συνοδευτικού υλικού: Δέσποινα Ιμβριώτη, Ουρανία Γκικοπούλου, Ιφιγένεια Καρυώτη, Μ. Βασιλοπούλου, Ι. Φεργαδιώτου, Λαμπρινή Παπατσίμπα, Α. Οικονόμου, Ι. Κωνσταντινίδης
επιμέλεια μετάφρασης: Ουρανία Γκικοπούλου, Ιφιγένεια Καρυώτη, Μ. Βασιλοπούλου, Ι. Φεργαδιώτου, Α. Οικονόμου, Ι. Κωνσταντινίδης, Π. Καλκάνη
επιστημονικός υπεύθυνος εξελληνισμού και προσαρμογής: Γιώργος Καλκάνης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: Ερευνητές, ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ