ΕΡΜΗΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διερευνητικό λογισμικό πολυμέσων για τη συνδυασμένη μελέτη οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων των ανθρώπων. Δίνει έμφαση στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, την αξιοποίηση και κατανομή ενεργειακού δυναμικού στον Ελλαδικό χώρο, καθώς τη σχέση προσφοράς και ζήτησης κατά τις εμπορικές συναλλαγές. Το λογισμικό ΕΡΜΗΣ είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό με διαθεματικό χαρακτήρα, το οποίο στηρίζεται στην ιδέα της «λειτουργικής συνύπαρξης» και «αξιοποίησης» με τα άλλα διδακτικά μέσα του σχολείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η χρήση του λογισμικού στηρίζεται σε τρεις διαφορετικές διδακτικές ενότητες οι οποίες αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Με το λογισμικό οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να πλοηγηθούν σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να πραγματοποιήσουν μία σειρά από επιλογές και να εκτελέσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες προκειμένου να συμπληρώσουν και να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους. Έχουν την δυνατότητα να ορίσουν τις δικές τους παραμέτρους, να παρατηρήσουν πως επηρεάζονται τα αποτελέσματα και να συλλέξουν και να επεξεργαστούν στοιχεία. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη χρήση του λογισμικού είναι: 1) Αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας μέσα από ολοκληρωμένη διαθεματική προσέγγιση. 2) Εμπλουτισμός και υποστήριξη των αλληλοσυμπληρούμενων μαθημάτων της Οικονομίας όπως η Γεωγραφία, η Οικιακή Οικονομία, Πληροφορική, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Καταναλωτή, Τεχνολογία κ.α. 3) Πρόκληση συμμετοχής των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία με όρους συνεργασίας, ομαδικότητας και δημιουργικότητας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
443993.135 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/304
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Odysseia (ΟΔΥΣΣΕΙΑ/ΝΑΥΣΙΚΑ), ΙΤΥΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες Political & Social SciencesΠολιτικές και κοινωνικές επιστήμες
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Environmental Education/Education for Sustainable DevelopmentΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Σχεδιασμός και Τεχνολογία Design & TechnologyΣχεδιασμός και Τεχνολογία
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ Information & Communication Technologies (ICT)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: Εκδ. Οργ. Λιβάνη, Παν. Ιωαννίνων - ΦΠΨ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Ανδρέας Μαχαίρας, Γιώργος Μαυρογιώργος
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ, ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ