Συμμαχια
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Συμμαχία αποτελεί μια προσομοίωση πόλης, όπου ο μαθητής καλείται να διαχειριστεί οικονομικές, κοινωνικές και θεσμικές παραμέτρους καθώς και τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους βασιζόμενος σε ένα δεδομένο στατιστικό μοντέλο. Αποτελεί πολυ-χρηστικό (multi-user) παιγνίδι προσομοίωσης το οποίο είναι ελκυστικό για τους μαθητές και ταυτόχρονα καινοτομικό στο τρόπο διδασκαλίας εκπαιδευτικού υλικού. Η "Συμμαχία" είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με σκοπό τη σφαιρική αντιμετώπιση εννοιών από τα διδακτικά αντικείμενα της Γ' Λυκείου (Κοινωνιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Στατιστική) και Β' Λυκείου (Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα και Διαχείριση Φυσικών Πόρων) πέρα των ορίων των κλασικών μαθημάτων προσφέροντας έτσι μία διεπιστημονική άποψη και σύνδεσή του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Για τη χρήση του εκπαιδευτικού εργαλείου προτείνονται δύο συμπληρωματικές στρατηγικές εφαρμογής καθώς και τρεις εναλλακτικές επιλογές διδακτικής που περιγράφονται στο Βιβλίο του Καθηγητή. Τα σενάρια χρήσης του λογισμικού έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια με τους παιδαγωγικούς στόχους και προσδοκούν σε σαφές μαθησιακό αποτέλεσμα: να είναι ικανός ο μαθητής να αντιληφθεί και να εφαρμόσει στην πράξη τις έννοιες που έμαθε καθώς και να κατανοήσει την σύνδεση μεταξύ τους.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
485344.71 (KΒ)
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Συμβατό με εκδόσεις 32bit Windows
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/306
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Odysseia (ΟΔΥΣΣΕΙΑ/ΝΑΥΣΙΚΑ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες Political & Social SciencesΠολιτικές και κοινωνικές επιστήμες
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: Exodus, ΕΚΠΑ - ΠΤΔΕ, ΕΠΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Γιώργος Κωνσταντινίδης, Μαρία Τζανή, Σπύρος Μπακογιάννης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ, ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ