Αστερες και Πλανητες
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οπτικοποίηση και εικονική αναπαράσταση φαινομένων του σύμπαντος με στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας στοιχείων αστρονομίας και διαστημικής. Στο λογισμικό ο μαθητής μπορεί να πλοηγηθεί στο χώρο έξω από τη Γη, στο μακρόκοσμο, ξεκινώντας από διαστάσεις της τάξης των γήινων φαινομένων και φθάνοντας μέχρι τα άκρα του παρατηρήσιμου σύμπαντος. Μέσω ενός άξονα αποστάσεων ο χρήστης επιλέγει κάποιο συγκεκριμένο σύστημα μέτρησης που υπάρχει σε κάθε απόσταση από τη Γη, η οποία και αποδίδεται με τις ανάλογες μονάδες (Km, A.U., έτη φωτός, pc).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Για κάθε τάξη μεγέθους είναι διαθέσιμη και μια διαφορετική σχηματική αναπαράσταση (υπό μορφή animation ή μικρής αλληλεπιδραστικής εφαρμογής) που έχει στόχο την οπτικοποίηση του συστήματος μέτρησης. Με την αναπαράσταση αυτή γίνονται εύκολα κατανοητά τα μεγέθη και οι αποστάσεις που διέπουν τον μακρόκοσμο, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται τα διάφορα στοιχεία του σύμπαντος, οι κινήσεις και τα χαρακτηριστικά τους.
Η οθόνη της ιστορικής αναδρομής παρουσιάζει τα σημαντικά για την επιστήμη της Αστρονομίας γεγονότα όπως αυτά εξελίχθηκαν χρονικά και συνεπώς βοηθά το μαθητή να αποκτήσει μία ολοκληρωμένη άποψη της εξέλιξης της επιστήμης στις διάφορες περιοχές του πλανήτη και των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτά.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
367049.044 (KΒ)
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Συμβατό με εκδόσεις 32bit Windows
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8531/321
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Odysseia (ΟΔΥΣΣΕΙΑ/ΕΛΠΗΝΩΡ), ΙΤΥΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Φυσική PhysicsΦυσική
Αστρονομία AstronomyΑστρονομία
Χημεία ChemistryΧημεία
Μαθηματικά MathematicsΜαθηματικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανάδοχος φορέας έργου: Exodus
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ, ΙΤΥΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ