Κυκλωμα L-C
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το video clip παρουσιάζει την υλοποίηση ενός κυκλώματος LC σε εργαστήριο φυσικής. Πρόκειται για εκφόρτιση πυκνωτή C μέσα από κύκλωμα που περιέχει πηνίο L και αντίσταση R. Οι μαθητές παρατηρούν ότι το κύκλωμα διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα μέχρις ότου το φαινόμενο να σταματήσει λόγω αντιστάσεων. Στη συνέχεια το κύκλωμα LC παρουσιάζεται μέσα από ένα εικονικό εργαστήριο προσομοίωσης. Εκεί οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν παραμέτρους και να παρατηρήσουν μεγέθη που δεν μπορούν να παρατηρήσουν στο εργαστήριο, όπως το πλάτος του ρεύματος, η τάση στα άκρα του πυκνωτή, οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου του πηνίου, η περίοδος της ταλάντωσης. Θεωρώντας την αντίσταση ίση με μηδέν διαπιστώνουν ότι το κύκλωμα ταλαντώνεται συνέχεια μετατρέποντας περιοδικά την ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή σε ενέργεια μαγνητικού πεδίου του πηνίου.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
video/x-flv
ΜΕΓΕΘΟΣ
26781.18 (KΒ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
0:06:35
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8522/261
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση (Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Φυσική PhysicsΦυσική > Ταλαντώσεις και Κύματα Oscillations and wavesΤαλαντώσεις και Κύματα > Ηλεκτρομαγνητικό κύμα Electromagnetic waveΗλεκτρομαγνητικό κύμα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ
Εισαγωγικές > Κινητοποίηση, πρόκληση ενδιαφέροντος
Εισαγωγικές > Εισαγωγή σε θέμα, αιτιολόγηση θέματος μελέτης
Πλούσιας Οπτικής Πληροφορίας > Δυναμικά Φαινόμενα
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
παραγωγός: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Επικ. Καθηγ. Μπέττυ Τσακαρέστου, Δρ. Σοφία Παπαδημητρίου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
εκδότης/ες: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
εκδότης/ες μεταδεδομένων: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ