Τροποι εκφρασης στην ελληνικη νοηματικη γλωσσα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Νοηματική Γλώσσα είναι μία οπτικοκινητική γλώσσα που χρησιμοποιεί τις χειρομορφές, το χώρο και την κίνηση. Χειρομορφές είναι οι διάφορες μορφές που παίρνει το χέρι, δηλαδή η παλάμη και τα δάκτυλα. Τέσσερις είναι οι βασικές χειρομορφές της ΕΝΓ (53 το σύνολο) και οι υπόλοιπες είναι παραλλαγές αυτών των τεσσάρων. Κάθε νόημα πρέπει να έχει τουλάχιστον μία χειρομορφή. Ο Χώρος. Όλα τα νοήματα γίνονται σε συγκεκριμένο ΄΄ουδέτερο΄΄ νοηματικό χώρο, δηλαδή στο κεφάλι, στον κορμό και πάνω στα χέρια. Τα νοήματα που έχουν την ίδια χειρομορφή και γίνονται σε διαφορετικό σημείο του σώματος σημαίνουν διαφορετικά πράγματα. Ο συνδυασμός των χειρομορφών, καθώς και οι εκφράσεις του προσώπου, οι κινήσεις του σώματος και η κατεύθυνση της παλάμης δημιουργούν πλήθος νοημάτων. Η Κίνηση. Όλα τα νοήματα, εκτός των αριθμών και μάλιστα των μονοψήφιων, έχουν κίνηση, η οποία είναι βασικό κομμάτι της δομής τους και προσθέτει ιδιαίτερη σημασία στο κάθε νόημα. (Χαρακτηριστικό παράδειγμα: η χειρομορφή της ανοικτής παλάμης.)


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
video/x-flv
ΜΕΓΕΘΟΣ
34889.616 (KΒ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
0:08:05
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8522/562
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση (Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ειδική Αγωγή Special EducationΕιδική Αγωγή
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ
Μαθητοκεντρικές > Παρατήρηση, ανακάλυψη πληροφορίας ή έννοιας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
παραγωγός: Εκπαιδευτική ΡαδιοΤηλεόραση
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Επικ. Καθηγ. Μπέττυ Τσακαρέστου, Δρ. Σοφία Παπαδημητρίου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
εκδότης: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
εκδότης μεταδεδομένων: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ