Στερεο σωμα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το βίντεο κλιπ αναφέρεται στη μελέτη της κίνησης του στερεού σώματος, η οποία διαφέρει από τη μελέτη της κίνησης του υλικού σημείου λόγω του ότι στο στερεό σώμα εκτός από το φαινόμενο της μεταφοράς έχουμε και το φαινόμενο της περιστροφής. Η μάζα, η μεταφορική ταχύτητα, η δύναμη, η επιτάχυνση, η ενέργεια λόγω μεταφοράς του υλικού σώματος αντιστοιχούν στη ροπή αδράνειας, στη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής, στη ροπή, στη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής και στην ενέργεια λόγω περιστροφής του στερεού σώματος αντιστοίχως. Η συμπεριφορά του στερεού σώματος αναδεικνύεται καλύτερα μέσα από το πείραμα της κύλισης ενός κώνου σε κεκλιμένο επίπεδο, όπου ο κώνος αντί να κατεβαίνει όπως γίνεται κατά την ολίσθηση ενός σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο λόγω της τριβής και του βάρους, αντίθετα ανεβαίνει λόγω περιστροφής.
This video clip refers to the study of the movement of the solid body, which differs from the study of the motion of the material point because in the solid body despite the phenomenon of transportation also exists the effect of rotation. The mass, the conveyor speed, the power, the speed, the energy due to the transport of the material body, correspond to the moment of inertia, the angular rotation velocity, the torque, and the rotational energy of the solid body, respectively. The behavior of the solid body is highlighted through the experiment of rolling a cone in a inclined plane, where the cone instead of descending like when a body slides in an inclined plane because of the friction and the weight, on the contrary rises because of the rotation.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
video/x-flv
ΜΕΓΕΘΟΣ
27543.608 (KΒ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
0:08:30
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8522/679
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση (Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Αστρονομία AstronomyΑστρονομία
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ
Ανάπτυξης Γνωστικών Δεξιοτήτων > Επεξήγησης - Ερμηνείας
Πλούσιας Οπτικής Πληροφορίας > Δυναμικά Φαινόμενα
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
παραγωγός: Εκπαιδευτική ΡαδιοΤηλεόραση
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Επικ. Καθηγ. Μπέττυ Τσακαρέστου, Δρ. Σοφία Παπαδημητρίου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
εκδότης: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
εκδότης μεταδεδομένων: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ