Το τριγωνο ισχυος (γεωμετρικη απεικονιση)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στατικά και δυναμικά γραφήματα με θέμα το τρίγωνο ισχύος που σχηματίζεται από τη φαινόμενη, την ενεργό και την άεργο ισχύ. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τον ρόλο διαφορετικών πυκνωτών στην αντιστάθμιση της αέργου ισχύος και κυρίως να διαπιστώσουν ότι η διαφορά των τιμών της αέργου ισχύος του δικτύου (για ένα δεδομένο συνημίτονο της γωνίας φ), πριν και μετά την αντιστάθμιση, ισούται με την άεργο ισχύ του πυκνωτή. Ακόμη, μέσω ενός δυναμικού γραφήματος, στόχος είναι να αντιληφθούν οι μαθητές πως μια μεταβολή στο συνημίτονο της γωνίας φ επηρεάζει με τρόπο αντιστρόφως ανάλογο τόσο τη φαινόμενη όσο και την άεργο ισχύ. Πιο αναλυτικά, το μαθησιακό αντικείμενο παρουσιάζει τρία στατικά γραφήματα του τριγώνου ισχύος (χωρίς πυκνωτή, με πυκνωτή 25kVAr και με πυκνωτή 50kVAr) και δίνονται σχετικές πληροφορίες. Ακόμη, περιλαμβάνεται ένα δυναμικό γράφημα, που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να μεταβάλουν το συνημίτονο της γωνίας φ, προκειμένου να διαπιστώσουν την επίδρασή του στη φαινόμενη και την άεργο ισχύ.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
16 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
193.472 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10413
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ηλεκτρολογία Electrical EngineeringΗλεκτρολογία > Ηλεκτροτεχνία Electric Circuit AnalysisΗλεκτροτεχνία > Ηλεκτρική Ισχύς/Ενέργεια Electric power and energyΗλεκτρική Ισχύς/Ενέργεια
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Βάιος Τσιλίκας, Χρυσάνθη Τζιωρτζιώτη
τεχνική υλοποίηση: Γιώργος Πισκοπάνης
επιστημονικός υπεύθυνος: Κυπαρισσία Παπανικολάου
επικύρωση αντικειμένου: Κυπαρισσία Παπανικολάου
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Σοφία Νικητοπούλου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ