Ροπη δυναμης - Θαλαμος καυσης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προσομοίωση και δραστηριότητες διερεύνησης, με θέμα αφενός την παραγωγή κινητήριας δύναμης στον θάλαμο καύσης μιας μηχανής εσωτερικής καύσης και αφετέρου τον μετασχηματισμό της σε ροπή στρέψης, μέσω του κινηματικού μηχανισμού εμβόλου - διωστήρα - στροφάλου. Μέσα από την αλληλεπίδραση με το μαθησιακό αντικείμενο, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να συσχετίσει άμεσα τις αναπαραστάσεις με τις φυσικές έννοιες, να διακρίνει τους ρόλους των μεταβλητών μεγεθών, να εξαγάγει συμπεράσματα πάνω στη μαθηματική έκφραση των αποτελεσμάτων, καθώς και να ερμηνεύσει τη διαδικασία παραγωγής και μεταφοράς της κινητήριας δύναμης σε μια μηχανή εσωτερικής καύσης. Πιο αναλυτικά, το μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει μια προσομοίωση της παραγωγής κινητήριας δύναμης στον θάλαμο καύσης μιας μηχανής εσωτερικής καύσης. Στον χρήστη δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλει τη διάμετρο του εμβόλου, επιλέγοντας διαφορετικό τύπο οχήματος, και να ελέγξει τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του μηχανισμού εμβόλου - διωστήρα - στροφάλου. Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής του μεγέθους της πίεσης των αερίων που παράγουν την κινητήρια δύναμη. Στο μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνονται, επίσης, στοιχεία θεωρίας και προτείνονται δραστηριότητες διερεύνησης.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
16 - 19
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
1358.258 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10457
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μηχανολογία Mechanical EngineeringΜηχανολογία > Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Internal Combustion EnginesΜηχανές Εσωτερικής Καύσης > Κύκλος λειτουργίας των ΜΕΚ Work cycle of ICEsΚύκλος λειτουργίας των ΜΕΚ
Μηχανολογία Mechanical EngineeringΜηχανολογία > Μηχανική-Αντοχή Υλικών Mechanics-Strength of MaterialsΜηχανική-Αντοχή Υλικών > Ροπή MomentΡοπή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Γιώργος Βουνάτσος, Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος
τεχνική υλοποίηση: Άρης Σκουρολιάκος
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Κυπαρισσία Παπανικολάου
επιστημονικός υπεύθυνος: Κυπαρισσία Παπανικολάου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Γιώργος Βουνάτσος
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ