Ο ατομικος και ο γενικος χωρος
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παρουσίαση με βίντεο και ανοιχτή δραστηριότητα, με θέμα τον ατομικό και τον γενικό χώρο. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η κατανόηση των εννοιών του ατομικού και του γενικού χώρου, σημαντικών εννοιών κατά τη συμμετοχή σε ομαδικές κινητικές δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδια, χορό, αθλοπαιδιές). Το μαθησιακό αντικείμενο παρουσιάζει ένα περιβάλλον μαθήματος Φυσικής Αγωγής, αναπαριστώντας μια ομάδα παιδιών και έναν εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής στο γήπεδο ενός σχολείου. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αποσπάσματα βίντεο που δείχνουν τη διαδικασία εύρεσης του ατομικού χώρου και να πειραματιστούν με τις έννοιες του ατομικού και του γενικού χώρου, εμπλεκόμενοι σε μια δραστηριότητα τοποθέτησης των εικονικών αναπαραστάσεων των παιδιών (ατομικός χώρος) μέσα στον χώρο του γηπέδου του σχολείου (γενικός χώρος).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικός αρχικά αξιοποιεί το μαθησιακό αντικείμενο στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών (ή στον χώρο άσκησης, αν διατίθενται ταμπλέτες), προκειμένου οι μαθητές να εισαχθούν στην έννοια του ατομικού χώρου, παρακολουθώντας τα αποσπάσματα βίντεο και εμπλεκόμενοι στην ανοικτή δραστηριότητα της τοποθέτησης των παιδιών στο γήπεδο. Κατόπιν, στον χώρο άσκησης, οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν τον γενικό και τον ατομικό τους χώρο. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αφήσει τους μαθητές να καταλάβουν (με περπάτημα ή τρέξιμο) όλο τον διαθέσιμο χώρο (π.χ. αυλή, γυμναστήριο, αίθουσα), για να αντιληφθούν την έννοια του γενικού χώρου. Στη συνέχεια, μπορεί να τους ζητήσει να παραμείνουν σε ένα σημείο του χώρου και να φανταστούν ότι το σώμα του καθενός περικλείεται από μία φούσκα (όπως στο μαθησιακό αντικείμενο), που είναι ο ατομικός χώρος. Περιορίζοντας κάθε φορά τον γενικό χώρο, οι μαθητές μπορούν να φτάσουν στο συμπέρασμα ότι το ατομικός χώρος ενός ατόμου εκτείνεται έως εκεί που αρχίζει ο ατομικός χώρος του άλλου.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6 - 9
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
7136.925 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10506
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Φυσική αγωγή Physical EducationΦυσική αγωγή > Κινητικές δεξιότητες Motor skillsΚινητικές δεξιότητες > Επίγνωση σώματος Body awarenessΕπίγνωση σώματος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Μαρίνα Παπαστεργίου [ΙΤΥΕ]
επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρίνα Παπαστεργίου [ΙΤΥΕ]
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Μαρίνα Παπαστεργίου [ΙΤΥΕ]
παιδαγωγικός σχεδιασμός: Πέτρος Νάτσης [ΙΤΥΕ]
υπεύθυνος περιεχομένου: Πέτρος Νάτσης [ΙΤΥΕ]
ανάπτυξη / τεχνική υλοποίηση: Σπύρος Κυριαζίδης [ΙΤΥΕ]
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: Πέτρος Νάτσης [ΙΤΥΕ]
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου [ΙΤΥΕ]
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Μαρίνα Παπαστεργίου [ΙΤΥΕ]
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ