Μετατροπες στη δομη επαναληψης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστικό μαθησιακό αντικείμενο που στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τη μετατροπή και τη χρήση των τριών δομών επανάληψης σε αλγορίθμους. Αυτό επιτυγχάνεται με μια σειρά αλγορίθμων - δοκιμασιών που συντίθενται με τυχαίο τρόπο κατά την εκτέλεση του αντικειμένου. Οι δοκιμασίες αυτές περιλαμβάνουν και ειδικές περιπτώσεις, όπως π.χ. ατέρμονες ή μηδενικές επαναλήψεις.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 19+
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
429.534 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:45:00
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το μαθησιακό αντικείμενο επιτρέπει την εξάσκηση στη μετατροπή από μία παραλλαγή δομής επανάληψης σε άλλη. Κατά την εκτέλεση παρουσιάζεται ένα πρόβλημα δημιουργημένο με τυχαίο τρόπο. Ο χρήστης καλείται να εισαγάγει τιμές στα κενά πεδία του δεύτερου αποσπάσματος κώδικα, ώστε αυτό να παραγάγει τα ίδια (αριθμητικά) αποτελέσματα με το πρώτο. Για επιτάχυνση της συμπλήρωσης των πεδίων, διατίθενται λίστες με όλους τους συγκριτικούς τελεστές και τις εντολές που εμφανίζονται στο σώμα της δομής επανάληψης. Ο χρήστης μπορεί να υποβάλει τη λύση του προς έλεγχο και, σε περίπτωση σφαλμάτων, να προβάλει υποδείξεις διόρθωσης. Μπορεί, επίσης, να ζητήσει την εκτέλεση του κώδικα, ώστε να προσανατολιστεί ως προς τις απαιτούμενες διορθώσεις. Η εκτέλεση αναδεικνύει χρωματικά την εκτελούμενη εντολή και πραγματοποιείται είτε αυτόματα (με ρυθμό ρυθμιζόμενο από τον χρήστη) είτε βηματικά. Κατά την εκτέλεση διατίθεται η δυνατότητα εμφάνισης των τιμών των μεταβλητών. Τέλος, παρέχεται η επιλογή αποκάλυψης της λύσης. Επισημαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με περισσότερους από έναν τρόπους, γεγονός που καλύπτεται από το σύστημα ελέγχου ορθότητας της λύσης. Στο μαθησιακό αντικείμενο έχει ενσωματωθεί αλγόριθμος αποτίμησης για τις συνήθεις αλγεβρικές εκφράσεις. Κατά την ολοκλήρωση (όχι υποχρεωτικά επιτυχώς) μιας δοκιμασίας, παρέχεται η δυνατότητα είτε επιλογής της επόμενης από τον χρήστη (π.χ. ΓΙΑ σε ΟΣΟ) ή κατά τρόπο τυχαίο από το ίδιο το αντικείμενο.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10513
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Προγραμματισμός υπολογιστών > Αλγόριθμος
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Προγραμματισμός υπολογιστών > Προγραμματιστικές δομές
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
επιστημονικός υπεύθυνος: Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Παναγιώτης Τσάκωνας
παιδαγωγικός συντονιστής: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
εμπνευστής: Παναγιώτης Τσάκωνας
δημιουργός: Παναγιώτης Τσάκωνας
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Παναγιώτης Τσάκωνας
συγγραφέας σεναρίου: Παναγιώτης Τσάκωνας
μέλος ομάδας παιδαγωγικού σχεδιασμού: Παναγιώτης Τσάκωνας
υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού: Παναγιώτης Τσάκωνας
metadata enricher: Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Παναγιώτης Τσάκωνας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Παναγιώτης Τσάκωνας
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Τζένη Οικονομίδου
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ