Μετατροπες στη δομη επαναληψης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστικό μαθησιακό αντικείμενο που στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τη μετατροπή και τη χρήση των τριών δομών επανάληψης σε αλγορίθμους. Αυτό επιτυγχάνεται με μια σειρά αλγορίθμων - δοκιμασιών που συντίθενται με τυχαίο τρόπο κατά την εκτέλεση του αντικειμένου. Οι δοκιμασίες αυτές περιλαμβάνουν και ειδικές περιπτώσεις, όπως π.χ. ατέρμονες ή μηδενικές επαναλήψεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές καλούνται να εισαγάγουν τιμές στα κενά πεδία του δεύτερου αποσπάσματος κώδικα, ώστε αυτό να παραγάγει τα ίδια (αριθμητικά) αποτελέσματα με το πρώτο. Διερευνούν και πειραματίζονται, με στόχο την εξάσκηση στη μετατροπή από μια παραλλαγή δομής επανάληψης σε άλλη. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να καθοδηγήσει τους μαθητές, δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 19
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
429.54 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:45:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10513
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
18/10/2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ Information & Communication Technologies (ICT)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Προγραμματισμός υπολογιστών Computer programmingΠρογραμματισμός υπολογιστών > Αλγόριθμος AlgorithmΑλγόριθμος
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ Information & Communication Technologies (ICT)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Προγραμματισμός υπολογιστών Computer programmingΠρογραμματισμός υπολογιστών > Προγραμματιστικές δομές Programming structuresΠρογραμματιστικές δομές
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αθανάσιος Τζιμογιάννης [ΙΤΥΕ]
επιστημονικός υπεύθυνος: Αθανάσιος Τζιμογιάννης [ΙΤΥΕ], Παναγιώτης Τσάκωνας [ΙΤΥΕ]
παιδαγωγικός συντονιστής: Αθανάσιος Τζιμογιάννης [ΙΤΥΕ]
σύλληψη: Παναγιώτης Τσάκωνας [ΙΤΥΕ]
δημιουργία: Παναγιώτης Τσάκωνας [ΙΤΥΕ]
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Παναγιώτης Τσάκωνας [ΙΤΥΕ]
συγγραφή σεναρίου: Παναγιώτης Τσάκωνας [ΙΤΥΕ]
παιδαγωγικός σχεδιασμός: Παναγιώτης Τσάκωνας [ΙΤΥΕ]
υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού: Παναγιώτης Τσάκωνας [ΙΤΥΕ]
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: Παναγιώτης Τσάκωνας [ΙΤΥΕ]
εμπλουτισμός μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης [ΙΤΥΕ], Παναγιώτης Τσάκωνας [ΙΤΥΕ]
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης [ΙΤΥΕ], Τζένη Οικονομίδου [ΙΤΥΕ]
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης [ΙΤΥΕ]
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ