Δομη επαναληψης - Αντιγραφοντας μια εικονα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστικό μαθησιακό αντικείμενο που βασίζεται στη δυναμική προσομοίωση της αντιγραφής μιας εικόνας pixel προς pixel και έχει ως στόχο να αντιληφθούν οι μαθητές τη σημασία της δομής επανάληψης για την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων ενεργειών. Το αντικείμενο περιλαμβάνει δοκιμασίες υπό μορφή διαχείρισης εικόνας, οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης μέσω της χρήσης των εμφωλευμένων δομών επανάληψης και της επεξεργασίας τιμών σε δισδιάστατο πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές επιλέγουν έναν από τους διαθέσιμους αλγόριθμους για τη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων. Στη συνέχεια, τροποποιούν παραμέτρους και τιμές μεταβλητών και παρατηρούν την εκτέλεση των εντολών. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να τονίσει τη βασική λογική της δομής επανάληψης, που είναι η χρήση των ίδιων μεταβλητών με διαφορετικό κάθε φορά περιεχόμενο. Υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές, δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης. Ως επέκταση της δραστηριότητας, μπορεί να παροτρύνει τους μαθητές να υλοποιήσουν παρόμοιους αλγορίθμους σε προγραμματιστικό περιβάλλον.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 19+
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
767.19 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:45:00
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το Μ.Α. είναι διαρθρωμένο σε λογικές ενότητες προοδευτικά αυξανόμενης αλγοριθμικής περιπλοκότητας. Κατά την πρώτη είσοδο σε κάθε λογική ενότητα του Μ.Α. εμφανίζεται παράθυρο με εισαγωγικές ή/και βοηθητικές πληροφορίες. Κρίνεται σκόπιμο ο χρήστης να τις μελετήσει πριν πειραματιστεί με την εκάστοτε ενότητα. Επίσης, κατά την επεξεργασία κάθε ενότητας εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες, ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσής της. Στον προτεινόμενο τρόπο εκτέλεσης η επόμενη ενότητα καθίσταται διαθέσιμη μετά από επαρκή πειραματισμό με την τρέχουσα. Παρέχεται όμως η δυνατότητα εμφάνισης του συνόλου των περιεχομένων του Μ.Α., ώστε ο χρήστης να μπορεί να πλοηγηθεί σε αυτές κατά μη γραμμικό τρόπο. Κάθε μία από τις δύο τελευταίες ενότητες περιλαμβάνει συλλογή ασκήσεων που σκοπό έχουν να αναπτύξουν την αλγοριθμική σκέψη του χρήστη και να προάγουν την ικανότητά του να χειρίζεται εμφωλευμένες Δομές Επανάληξης στις οποίες διαπλέκονται οι μεταβλητές που παίζουν το ρόλο μετρητή με σκοπό είτε την επίτευξη οπτικών εφέ κατά την επεξεργασία εικόνας, είτε την επιλεγόμενη διατεταγμένη σάρωση δισδιάστατου πίνακα. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης, διατίθεται λειτουργία αποκάλυψης της/μίας λύσης.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10530
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Προγραμματισμός υπολογιστών > Αλγόριθμος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
επιστημονικός υπεύθυνος: Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Παναγιώτης Τσάκωνας
παιδαγωγικός συντονιστής: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
εμπνευστής: Παναγιώτης Τσάκωνας
δημιουργός: Παναγιώτης Τσάκωνας
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Παναγιώτης Τσάκωνας
συγγραφέας σεναρίου: Παναγιώτης Τσάκωνας
μέλος ομάδας παιδαγωγικού σχεδιασμού: Παναγιώτης Τσάκωνας
υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού: Παναγιώτης Τσάκωνας
metadata enricher: Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Παναγιώτης Τσάκωνας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Παναγιώτης Τσάκωνας
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Τζένη Οικονομίδου
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ