Παιζω με τις κατευθυνσεις
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα τις κατευθύνσεις. Μέσω της παιχνιδοποίησης και της επίλυσης προβλημάτων, στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι: • να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις βασικές έννοιες του χώρου (μπροστά - πίσω, δεξιά - αριστερά, πάνω - κάτω), που σχετίζονται με την κίνηση και τη φυσική δραστηριότητα, • να οικειοποιηθούν τις έννοιες αυτές, ώστε να τις αξιοποιήσουν στην εφαρμογή των κινητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, • να διακρίνουν τις πιθανές κατευθύνσεις στις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί κίνηση, • να μετακινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση μετά από σχετική εντολή, • να αναπτύξουν την κιναισθητική τους αντίληψη. Το μαθησιακό αντικείμενο παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να διατυπώσουν προβλέψεις, να πειραματιστούν και να μάθουν από τα λάθη τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την ενασχόληση των μαθητών με το μαθησιακό αντικείμενο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι οργανωτικός, συντονιστικός και υποστηρικτικός, ώστε να ενθαρρυνθούν η ενεργητική εμπλοκή, η κριτική σκέψη και η οικοδόμηση γνώσης, μέσω προβλέψεων και πειραματισμού. Επίσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να συνδυάσει τις έννοιες που πραγματεύεται το ψηφιακό παιχνίδι με τη φυσική δραστηριότητα στο πραγματικό περιβάλλον των μαθητών.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6 - 9
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
6533.251 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10551
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
31/10/2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Φυσική αγωγή Physical EducationΦυσική αγωγή > Κινητικές δεξιότητες Motor skillsΚινητικές δεξιότητες > Προσανατολισμός OrientationΠροσανατολισμός
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > επίλυση προβλήματος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
παιδαγωγικός σχεδιασμός: Πέτρος Νάτσης [ΙΤΥΕ]
υπεύθυνος περιεχομένου: Πέτρος Νάτσης [ΙΤΥΕ]
ανάπτυξη / τεχνική υλοποίηση: Γιώργος Πισκοπάνης [ΙΤΥΕ], Αλεξάνδρα Κυρτσώνη [ΙΤΥΕ]
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Μαρίνα Παπαστεργίου [ΙΤΥΕ]
επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρίνα Παπαστεργίου [ΙΤΥΕ]
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Μαρίνα Παπαστεργίου [ΙΤΥΕ]
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: Πέτρος Νάτσης [ΙΤΥΕ], Ιάκωβος Μαστρογιάννης [ΙΤΥΕ]
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου [ΙΤΥΕ]
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Μαρίνα Παπαστεργίου [ΙΤΥΕ]
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ