Μορφες ταυτοχρονης κινησης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστική παρουσίαση της έννοιας της ταυτόχρονης κίνησης και των επιμέρους μορφών της, συνοδευόμενη από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής βασιζόμενες σε βίντεο. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι αφενός οι μαθητές να κατανοήσουν ότι δύο άτομα μπορούν να κινούνται ταυτόχρονα με παρόμοιες ή διαφορετικές κινήσεις και αφετέρου να είναι σε θέση να εκτελούν οι ίδιοι απλές ταυτόχρονες κινήσεις διαφορετικών μορφών. Στο πλαίσιο του μαθησιακού αντικειμένου οπτικοποιούνται οι έννοιες «όμοια», «αντικριστά» και «διαφορετικά» και παρουσιάζονται με βίντεο αντίστοιχες μορφές ταυτόχρονης κίνησης. Στους μαθητές δίνεται, επίσης, η δυνατότητα να επινοήσουν και να εκτελέσουν σε ζευγάρια ταυτόχρονες κινήσεις, καθώς και να αναγνωρίσουν το είδος της ταυτόχρονης κίνησης που παρουσιάζεται σε αποσπάσματα βίντεο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Στον χώρο άσκησης, με τη χρήση φορητού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα ή ταμπλετών, οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν τα αποσπάσματα βίντεο και, έπειτα, να δοκιμάσουν, σε ζευγάρια, να εκτελέσουν ταυτόχρονα τις ίδιες κινήσεις ή να επινοήσουν δικές τους, σύμφωνα με τις τρεις μορφές που προτείνονται. Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να κατευθύνει τους μαθητές να διερευνήσουν την ύπαρξη και άλλων μορφών ταυτόχρονης κίνησης (π.χ. αντικριστή – αντίθετη κίνηση).


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6 - 10
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
7242.649 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10561
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
08/11/2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Φυσική αγωγή Physical EducationΦυσική αγωγή > Κινητικές δεξιότητες Motor skillsΚινητικές δεξιότητες > Συντονισμός CoordinationΣυντονισμός
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > εξάσκηση και πρακτική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Μαρίνα Παπαστεργίου [ΙΤΥΕ]
επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρίνα Παπαστεργίου [ΙΤΥΕ]
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Μαρίνα Παπαστεργίου [ΙΤΥΕ]
παιδαγωγικός σχεδιασμός: Πέτρος Νάτσης [ΙΤΥΕ]
υπεύθυνος περιεχομένου: Πέτρος Νάτσης [ΙΤΥΕ]
ανάπτυξη / τεχνική υλοποίηση: Σπύρος Κυριαζίδης [ΙΤΥΕ]
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: Πέτρος Νάτσης [ΙΤΥΕ]
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου [ΙΤΥΕ]
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Μαρίνα Παπαστεργίου [ΙΤΥΕ]
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ