Άσκηση και καλη υγεια
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστικός εννοιολογικός χάρτης με θέμα τα οφέλη της άσκησης. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η σύνθεση ενός ενιαίου νοηματικού συνόλου για τη συμβολή της άσκησης στην υγεία και την ποιότητα ζωής. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν ενεργά στη συμπλήρωση του χάρτη, να επεξεργαστούν τις σχετικές πληροφορίες, να οργανώσουν τις ιδέες τους και να επιστρατεύσουν την κριτική τους σκέψη, αναλύοντας και συγκρίνοντας τις έννοιες και τις μεταξύ τους σχέσεις. Ο χάρτης προσφέρεται, επίσης, προκειμένου οι μαθητές να οικοδομήσουν μόνοι τους τη γνώση, τοποθετώνας τις σχετικές έννοιες στα κατάλληλα σημεία του διαγράμματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό στο σχολικό εργαστήριο υπολογιστών, σε ομάδες δύο ή τριών μαθητών ανά υπολογιστή, είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με άλλες διδακτικές / μαθησιακές ενέργειες. Οι μαθητές κάθε ομάδας συνεργάζονται επιχειρηματολογώντας, καθώς συσχετίζουν έννοιες, προκειμένου να τις τοποθετήσουν στις κατάλληλες θέσεις στον εννοιολογικό χάρτη. Μετά την ολοκλήρωση του χάρτη, προτείνεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για περαιτέρω ανάλυση καθενός από τα οφέλη της άσκησης.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
5083.501 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10743
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Φυσική αγωγή Physical EducationΦυσική αγωγή > Δια Βίου Άσκηση Lifelong ExerciseΔια Βίου Άσκηση > Άσκηση για υγεία Exercise for healthΆσκηση για υγεία
Φυσική αγωγή Physical EducationΦυσική αγωγή > Γνώσεις KnowledgeΓνώσεις > Άσκηση και υγεία Exercise and healthΆσκηση και υγεία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
εποικοδομητισμός > μάθηση μέσα από το σχεδιασμό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
μέλος ομάδας παιδαγωγικού σχεδιασμού: Ιάκωβος Μαστρογιάννης
υπεύθυνος περιεχομένου: Ιάκωβος Μαστρογιάννης
τεχνική υλοποίηση: Ιάκωβος Μαστρογιάννης
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Μαρίνα Παπαστεργίου
επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρίνα Παπαστεργίου
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Μαρίνα Παπαστεργίου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ιάκωβος Μαστρογιάννης
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Μαρίνα Παπαστεργίου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ