Το ορυχειο χρυσου στην Πευκη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Eκπαιδευτικό παιχνίδι με στόχο τον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση αναφορικά με ένα συγκρουσιακό περιβαλλοντικό - κοινωνικό ζήτημα, όπως η δημιουργία μιας βιομηχανικής εγκατάστασης και συγκεκριμένα ενός ορυχείου χρυσού δίπλα σε έναν οικισμό. Το παιχνίδι επιδιώκει να προβληματίσει τον χρήστη σχετικά με τις διαφορετικές απόψεις που αναπτύσσονται γύρω από τέτοια συγκρουσιακά ζητήματα, να τον ενθαρρύνει να λαμβάνει ενημερωμένες αποφάσεις, αλλά και να ενεργοποιήσει τη συμμετοχή του σε σχετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να λάβει θέση σε ένα δίλημμα στο οποίο εμπλέκονται πολλές και αντιφατικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, προβάλλονται τα επιχειρήματα που αναπτύσσουν εκπρόσωποι τεσσάρων εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων. Το παιχνίδι επιτρέπει στον χρήστη να μελετήσει όλα τα επιχειρήματα και να επιλέξει ποια από αυτά τον πείθουν περισσότερο. Ανάλογα με τις επιλογές που θα κάνει, το έργο θα πραγματοποιηθεί ή θα ανασταλεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα (projects) και διδακτικές παρεμβάσεις σε μαθήματα που πραγματεύονται τη λήψη αποφάσεων γύρω από συγκρουσιακά περιβαλλοντικά - κοινωνικά ζητήματα, στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 20
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
4882.364 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10863
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Environmental Education/Education for Sustainable DevelopmentΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη > Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές Industry, Innovation & InfrastructureΒιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Γεωργία Λιαράκου, Κώστας Γαβριλάκης, Απόστολος Κώστας
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Κώστας Γαβριλάκης
επιστημονικός υπεύθυνος: Κώστας Γαβριλάκης
υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού: Απόστολος Κώστας
τεχνική υλοποίηση: Απόστολος Κώστας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Κώστας Γαβριλάκης, Γεωργία Λιαράκου
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ