Ο Σισσα και το σκακι
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστικό μαθησιακό αντικείμενο για την ανάπτυξη αλγορίθμου που βασίζεται στην επαναληπτική δομή ΓΙΑ, με στόχο τη μελέτη ενός προβλήματος εύρεσης αθροίσματος. Στους μαθητές παρέχονται οι δυνατότητες διερεύνησης και ελέγχου της εκτέλεσης του αλγορίθμου, με τη χρήση των πλήκτρων: Εκτέλεση, Παύση, Επόμενο (για βηματική εκτέλεση), Υποβολή (για έλεγχο ορθότητας της προτεινόμενης λύσης) και Λύση (για αποκάλυψη όλων των πιθανών παραλλαγών της λύσης). Περιλαμβάνεται, επίσης, η δυνατότητα εμφάνισης των τιμών των μεταβλητών κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου, προβολής επεξηγήσεων για τον ρόλο κάθε γραμμής του προγράμματος, παρεμβολής σημείων διακοπής (breakpoints), καθώς και ελέγχου του ρυθμού της αυτοματοποιημένης προσομοίωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τα κενά του αλγορίθμου. Αν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μετατροπή του αλγορίθμου από ελεύθερο κείμενο σε ψευδογλώσσα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επιλογή «Ρυθμίσεις», για να λάβουν πρόσθετη βοήθεια. Το μαθησιακό αντικείμενο παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να συγκρίνουν τα αποτελέσματα της εκδοχής τους με τα αναμενόμενα και να οδηγηθούν στον εντοπισμό λογικών σφαλμάτων. Αν ο αλγόριθμος περιέχει συντακτικά σφάλματα, το μαθησιακό αντικείμενο (που λειτουργεί ως διερμηνευτής) τα επισημαίνει με σχετικό μήνυμα, όταν η προσομοίωση φτάσει στη γραμμή κώδικα στην οποία υπάρχει το πρόβλημα. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιλογή «Βοήθεια», η οποία αρχικά εμφανίζει μια υπόδειξη, ενώ, αν πατηθεί ξανά, συμπληρώνει το κενό με το ορθό περιεχόμενο (αν είναι μοναδικό) ή με κάποια από τις ορθές παραλλαγές του. Επισημαίνεται ότι σε κάθε εκτέλεση του μαθησιακού αντικειμένου η σειρά συμπλήρωσης των κενών μέσω του πλήκτρου αυτού επιλέγεται τυχαία. Χρησιμοποιώντας στρατηγικές συνεργατικής μάθησης, το μαθησιακό αντικείμενο επιτρέπει στους μαθητές μπορούν να δοκιμάσουν όλες τις παραλλαγές της ορθής επίλυσης του προβλήματος.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
16 - 19
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
409.401 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10867
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ Information & Communication Technologies (ICT)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Προγραμματισμός υπολογιστών Computer programmingΠρογραμματισμός υπολογιστών > Αλγόριθμος AlgorithmΑλγόριθμος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
επιστημονικός υπεύθυνος: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
παιδαγωγικός συντονιστής: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
εμπνευστής: Παναγιώτης Τσάκωνας
δημιουργός: Παναγιώτης Τσάκωνας
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Παναγιώτης Τσάκωνας
συγγραφέας σεναρίου: Παναγιώτης Τσάκωνας
μέλος ομάδας παιδαγωγικού σχεδιασμού: Παναγιώτης Τσάκωνας
υπεύθυνος περιεχομένου: Παναγιώτης Τσάκωνας
υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού: Παναγιώτης Τσάκωνας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Παναγιώτης Τσάκωνας
εμπλουτισμός μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Παναγιώτης Τσάκωνας
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Τζένη Οικονομίδου
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ