Στη χωρα των ηχων
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστική ιστορία με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με τους ήχους και τη μουσική που μπορούν να παρατηρήσουν / ακούσουν στο περιβάλλον τους. Το μαθησιακό αντικείμενο στοχεύει, επίσης, στην ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με την ανθρώπινη επίδραση στα διαφορετικά ηχοτοπία και την επίπτωση του θορύβου στην υγεία τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η διαδραστική ιστορία ενσωματώνει δραστηριότητες ενεργητικής ακρόασης και εξάσκησης της παρατήρησης. Οι μαθητές καλούνται, μέσω ενός αφηγηματικού τρόπου, να παρατηρήσουν σε κάθε καρτέλα το διαφορετικό ηχοτοπίο και τους ήχους που το απαρτίζουν. Διδακτικοί στόχοι αποτελούν η ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με τους ήχους που τους περιβάλλουν, η παρατήρηση των διαφορετικών ηχητικών πηγών, που προέρχονται από μηχανές, από τη φύση ή από τον άνθρωπο, καθώς και η συσχέτιση μεταξύ των ακουστικών χαρακτηριστικών των ήχων και της μουσικής. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να θέσει περαιτέρω ερωτήματα για τους ήχους της περιοχής, του σχολείου ή της καθημερινότητας και να ζητήσει από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν κατάλληλους όρους, για να χαρακτηρίσουν και να αξιολογήσουν ήχους και μουσική (π.χ. δυνατός-σιγανός ήχος, ψηλός-μπάσος, συνεχόμενος-με παύσεις κ.λπ.). Επέκταση της δραστηριότητας μπορεί να είναι μια συζήτηση ως προς την αξία που έχει η αίσθηση της ακοής για την ανθρώπινη ζωή και την επίπτωση της ηχορύπανσης στην υγεία. Μια άλλη δραστηριότητα επέκτασης θα μπορούσε να είναι ο αυτοσχεδιασμός και η δημιουργία / ανασύνθεση ενός ηχοτοπίου. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες με δυνατότητες δημιουργίας ενός ηχοτοπίου (soundscape), μέσω κατάλληλων ηχητικών αρχείων (π.χ. a soft murmur) ή ακρόασης ηχοτοπίων του κόσμου (π.χ. naturesoundmap). Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί και στην ειδική αγωγή, λόγω της φωνητικής εκφώνησης.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
3 - 10
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
127232.535 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:20:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/11104
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μουσική Music EducationΜουσική > Άλλα θέματα μουσικής Other music topicsΆλλα θέματα μουσικής
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Environmental Education/Education for Sustainable DevelopmentΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη > Πόλεις & Κοινότητες Cities & CommunitiesΠόλεις & Κοινότητες
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Environmental Education/Education for Sustainable DevelopmentΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη > Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές Industry, Innovation & InfrastructureΒιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: Κυριακή Ζαχαροπούλου [ΙΤΥΕ]
ειδήμων/ονες γνωστικού αντικειμένου: Κυριακή Ζαχαροπούλου [ΙΤΥΕ]
ανάπτυξη / τεχνική υλοποίηση: Κυριακή Ζαχαροπούλου [ΙΤΥΕ]
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Σμαράγδα Χρυσοστόμου [ΙΤΥΕ]
επιστημονικός υπεύθυνος: Σμαράγδα Χρυσοστόμου [ΙΤΥΕ]
παιδαγωγικός συντονιστής: Σμαράγδα Χρυσοστόμου [ΙΤΥΕ]
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: Κυριακή Ζαχαροπούλου [ΙΤΥΕ]
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Σμαράγδα Χρυσοστόμου [ΙΤΥΕ], Τζένη Οικονομίδου [ΙΤΥΕ]
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Σμαράγδα Χρυσοστόμου [ΙΤΥΕ]
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ