Μαθαινω να μελετω τις ιστορικες πηγες (μικρος οδηγος)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διερευνητική δραστηριότητα ανάγνωσης ιστορικών πηγών, με την αξιοποίηση οδηγού μελέτης και επεξεργασίας, για την κατανόηση της φύσης των ιστορικών πηγών και την παιδαγωγική αξιοποίησή τους, στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων διερευνητικής μάθησης και η οικοδόμηση της ιστορικής γνώσης. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αξιοποιήσουν τον συνολικό οδηγό της τριπλής «ανάγνωσης» των ιστορικών πηγών, οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Μέσα από τη μελέτη τεσσάρων, διαφορετικού είδους, ιστορικών πηγών και την υλοποίηση σχετικών διδακτικών δραστηριοτήτων, το μαθησιακό αντικείμενο συμβάλλει, επίσης, στην πρόσληψη των ιστορικών πηγών ως τεκμηρίων (μαρτυριών), τη διαμόρφωση των κατάλληλων νοητικών διαδικασιών και την άρθρωση των απαραίτητων ερμηνευτικών σχημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η διαδραστική δραστηριότητα μελέτης και επεξεργασίας ιστορικών πηγών, με την αξιοποίηση οδηγού τριπλής «ανάγνωσης», αποτελεί αυτόνομο μαθησιακό αντικείμενο, το οποίο προσομοιώνει τον τρόπο εργασίας των ιστορικών στο πλαίσιο της γνωστικής μαθητείας. Η χρήση και η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών αποτελούν προτεραιότητα των ιστορικών στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το παρελθόν και να το καταστήσουν ιστορικό. Στην ίδια κατεύθυνση, η χρήση των ιστορικών πηγών στη σχολική τάξη, με την αξιοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μελέτης, επιτρέπει την άμεση συμμετοχή των μαθητών σε διαδικασίες διερευνητικής μάθησης και οικοδόμησης της ιστορικής γνώσης. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν με τις δραστηριότητες της τριπλής ανάγνωσης ιστορικών πηγών, οι οποίες αναφέρονται: α) στην κατανόηση της φύσης του τεκμηρίου, με την ένταξη της ιστορικής πηγής στο ιστορικό πλαίσιο δημιουργίας της, β) στην κατανόηση του ρόλου της ιστορικής πηγής ως μαρτυρίας για τη διαμόρφωση της ιστορικής γνώσης και μνήμης, γ) στην αξιοποίηση της ιστορικής πηγής για την απάντηση του ιστορικού ερωτήματος. Επίσης, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα, με την αξιοποίηση τεσσάρων ιστορικών πηγών, να εφαρμόσουν στην πράξη τον οδηγό «ανάγνωσης», να διακρίνουν τις επιμέρους διαδικασίες και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες αυτές προβάλλονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πρωτογενούς ιστορικού υλικού.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 12
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
17974.87 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1:00:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/11146
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
μέλος ομάδας παιδαγωγικού σχεδιασμού: Χαρά Ανδρεάδου, Γιάννης Κασκαμανίδης
υπεύθυνος περιεχομένου: Χαρά Ανδρεάδου, Αιμιλία Σαλβάνου
υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού: Γιάννης Κασκαμανίδης
τεχνική υλοποίηση: Γιάννης Κασκαμανίδης
ειδήμων γνωστικού αντικειμένου: Αιμιλία Σαλβάνου
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αρμόδιος Τσιβάς
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Αρμόδιος Τσιβάς
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Αρμόδιος Τσιβάς
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου, Αρμόδιος Τσιβάς
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ