Μαθαινω να μελετω τις ηλεκτρονικες ιστορικες πηγες (μικρος οδηγος)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διερευνητική δραστηριότητα ανάγνωσης ηλεκτρονικών ιστορικών πηγών, με την αξιοποίηση οδηγού μελέτης και επεξεργασίας, για την κατανόηση της φύσης των ηλεκτρονικών ιστορικών πηγών και την παιδαγωγική αξιοποίησή τους, στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων διερευνητικής μάθησης και η οικοδόμηση της ιστορικής γνώσης. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αξιοποιήσουν τον οδηγό «ανάγνωσης» των ηλεκτρονικών ιστορικών πηγών, ο οποίος εξειδικεύεται σε επιμέρους βήματα - στάδια, τα οποία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και αποσκοπούν στην πρόσληψη των ηλεκτρονικών ιστορικών πηγών ως τεκμηρίων (μαρτυριών). Μέσα από τη μελέτη τριών, διαφορετικού είδους, ηλεκτρονικών ιστορικών πηγών και την υλοποίηση σχετικών διδακτικών δραστηριοτήτων, το μαθησιακό αντικείμενο συμβάλλει, επίσης, στη διαμόρφωση των κατάλληλων νοητικών διαδικασιών και την άρθρωση των απαραίτητων ερμηνευτικών σχημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η διαδραστική δραστηριότητα μελέτης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών ιστορικών πηγών, με την αξιοποίηση ειδικού οδηγού «ανάγνωσης», αποτελεί αυτόνομο μαθησιακό αντικείμενο, το οποίο προσομοιώνει τον τρόπο εργασίας των ιστορικών στο πλαίσιο της γνωστικής μαθητείας. Η χρήση και η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών αποτελούν προτεραιότητα των ιστορικών στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το παρελθόν και να το καταστήσουν ιστορικό. Στην ίδια κατεύθυνση, η χρήση των ιστορικών πηγών στη σχολική τάξη, με την αξιοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μελέτης, επιτρέπει την άμεση συμμετοχή των μαθητών σε διαδικασίες διερευνητικής μάθησης και οικοδόμησης της ιστορικής γνώσης. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν με δραστηριότητες ανάγνωσης ηλεκτρονικών ιστορικών πηγών, οι οποίες αναφέρονται: α) στην αρχική παρατήρηση της ιστορικής πηγής, με την καταγραφή του είδους, του θέματος και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, β) στη μελέτη των επιμέρους στοιχείων της ιστορικής πηγής που αναφέρονται ή υπονοούνται, γ) στην κατανόηση του ευρύτερου ιστορικού πλαισίου δημιουργίας και αναφοράς της ιστορικής πηγής και του ιδιαίτερου ρόλου του δημιουργού της, δ) στην αξιοποίηση της πηγής για την κατανόηση του ιστορικού θέματος και την απάντηση πιθανών ιστορικών ερωτημάτων. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του μικρού οδηγού, με την αξιοποίηση τριών ηλεκτρονικών ιστορικών πηγών ως παραδειγμάτων μελέτης, εξειδικεύονται σε επιμέρους βήματα - στάδια, τα οποία εμπλέκουν τους μαθητές στην ανάγνωση των ηλεκτρονικών ιστορικών πηγών στη σχολική πράξη, καθώς τους δίνουν τη δυνατότητα να διακρίνουν τις επιμέρους διαδικασίες και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες αυτές προβάλλονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πρωτογενούς ιστορικού υλικού.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 12
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
7981.184 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1:00:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/11152
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
μέλος ομάδας παιδαγωγικού σχεδιασμού: Χαρά Ανδρεάδου, Γιάννης Κασκαμανίδης
υπεύθυνος περιεχομένου: Χαρά Ανδρεάδου, Αιμιλία Σαλβάνου
υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού: Γιάννης Κασκαμανίδης
τεχνική υλοποίηση: Γιάννης Κασκαμανίδης
ειδήμων γνωστικού αντικειμένου: Αιμιλία Σαλβάνου
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αρμόδιος Τσιβάς
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Αρμόδιος Τσιβάς
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Αρμόδιος Τσιβάς
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου, Αρμόδιος Τσιβάς
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ