Πολλαπλη επιλογη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστικό μαθησιακό αντικείμενο με στόχο την ανάπτυξη αλγοριθμικής λογικής και, ειδικότερα, την εφαρμογή της δομής πολλαπλής επιλογής. Στους μαθητές παρέχονται οι δυνατότητες διερεύνησης και ελέγχου της εκτέλεσης του αλγορίθμου, με χρήση των πλήκτρων: Εκτέλεση, Παύση, Επόμενο (για βηματική εκτέλεση), Υποβολή (για έλεγχο ορθότητας της προτεινόμενης λύσης) και Λύση (για αποκάλυψη της ορθής λύσης). Περιλαμβάνεται, επίσης, η δυνατότητα εμφάνισης των τιμών των μεταβλητών και των συνθηκών κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου, παρεμβολής σημείων διακοπής (breakpoints) και ελέγχου του ρυθμού της αυτοματοποιημένης προσομοίωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές, αφού διαβάσουν την εκφώνηση του προβλήματος, καλούνται να διερευνήσουν ποιες τιμές της εισόδου οδηγούν στην εκτέλεση κάθε τμήματος της δομής πολλαπλής επιλογής. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ελέγξουν την ορθότητα της προσπάθειάς τους ή να μελετήσουν τη συμπεριφορά του αλγορίθμου, ώστε να διορθώσουν ενδεχόμενα λάθη. Εναλλακτικά, μπορούν να εμφανίσουν την ορθή λύση. Κατά την εκτέλεση του κώδικα παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης των περιεχομένων των μεταβλητών και των τιμών των συνθηκών (ενεργή εκ ρυθμίσεως), προκειμένου οι χρήστες να διερευνήσουν τον τρόπο λειτουργίας της δομής.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 20
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
408.9 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/11297
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ Information & Communication Technologies (ICT)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Προγραμματισμός υπολογιστών Computer programmingΠρογραμματισμός υπολογιστών > Προγραμματιστικές δομές Programming structuresΠρογραμματιστικές δομές
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
επιστημονικός υπεύθυνος: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
παιδαγωγικός συντονιστής: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
εμπνευστής: Παναγιώτης Τσάκωνας
δημιουργός: Παναγιώτης Τσάκωνας
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Παναγιώτης Τσάκωνας
συγγραφέας σεναρίου: Παναγιώτης Τσάκωνας
μέλος ομάδας παιδαγωγικού σχεδιασμού: Παναγιώτης Τσάκωνας
υπεύθυνος περιεχομένου: Παναγιώτης Τσάκωνας
υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού: Παναγιώτης Τσάκωνας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Παναγιώτης Τσάκωνας
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Τζένη Οικονομίδου
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ