Εκτελεσιμες εντολες (αντιστοιχιση)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστικό μαθησιακό αντικείμενο για την εξάσκηση των μαθητών με τους κανόνες του συντακτικού της αλγοριθμικής γλώσσας προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ. Στους μαθητές δίνεται η δυνατότητα να κατατάξουν σωστά τις εντολές που εμφανίζονται στην οθόνη, διακρίνοντάς τις σε εκτελέσιμες ή μη εκτελέσιμες. Παρέχεται ανάδραση στις επιλογές του χρήστη, μέσω του χαρακτηρισμού κάθε επιλογής (ως ορθής ή λανθασμένης), καθώς και συνοπτικών επεξηγήσεων, με σκοπό τον αναστοχασμό και την αναθεώρηση των λανθασμένων επιλογών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την εκτέλεση του μαθησιακού αντικειμένου παρουσιάζονται παραλλαγές εντολών εισόδου, εξόδου ή εκχώρησης, προοδευτικά αυξανόμενης πολυπλοκότητας. Οι μαθητές καλούνται να διαχωρίσουν τις εκφράσεις αυτές σε εκτελέσιμες ή μη, μεταφέροντάς τις στην κατάλληλη λίστα. Η ορθότητα κάθε επιλογής επισημαίνεται με διαφορετικό χρώμα. Το μαθησιακό αντικείμενο παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με το εκτελέσιμο ή μη της κάθε εντολής, ώστε, σε περίπτωση σφάλματος, οι μαθητές να μπορούν να αναστοχαστούν επί της διαδικασίας διαχωρισμού.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
326.121 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/11302
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ Information & Communication Technologies (ICT)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Προγραμματισμός υπολογιστών Computer programmingΠρογραμματισμός υπολογιστών > Αλγόριθμος AlgorithmΑλγόριθμος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > εξάσκηση και πρακτική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
επιστημονικός υπεύθυνος: Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Παναγιώτης Τσάκωνας
παιδαγωγικός συντονιστής: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
εμπνευστής: Παναγιώτης Τσάκωνας
δημιουργός: Παναγιώτης Τσάκωνας
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Παναγιώτης Τσάκωνας
συγγραφέας σεναρίου: Παναγιώτης Τσάκωνας
μέλος ομάδας παιδαγωγικού σχεδιασμού: Παναγιώτης Τσάκωνας
υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού: Παναγιώτης Τσάκωνας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Παναγιώτης Τσάκωνας
εμπλουτισμός μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Παναγιώτης Τσάκωνας
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Τζένη Οικονομίδου
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Αθανάσιος Τζιμογιάννης
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ