Αυτονομο συστημα φωτοβολταϊκων
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προσομοίωση με θέμα το αυτόνομο σύστημα φωτοβολταϊκών που εγκαθίσταται σε στέγες κατοικιών. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι να μελετήσουν οι μαθητές επιμέρους περιπτώσεις αναφορικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη μιας κατοικίας, καθώς και να λάβουν αποφάσεις, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ενεργειακές απαιτήσεις κάθε περίπτωσης. Απώτερος στόχος είναι η ολοκλήρωση μιας άρτιας μελέτης διαστασιολόγησης ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος, μέσω διερεύνησης. Πιο αναλυτικά, το μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει μια προσομοίωση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να πάρουν αποφάσεις για τη μελέτη διαστασιολόγησης σε μια κατοικία, ανάλογα με τα δεδομένα που έχουν κάθε φορά επιλέξει για την κατοικία αυτή. Η σωστή λύση δεν είναι μονοσήμαντη. Το αντικείμενο παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να οδηγηθούν σε διάφορες σωστές λύσεις για τη μελέτη τους. Παράλληλα, τους ευαισθητοποιεί περιβαλλοντικά, προκειμένου να κάνουν επιλογές που αφενός είναι ορθές επιστημονικά και αφετέρου αναπτύσσουν περιβαλλοντική συνείδηση. Στο μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνονται, επίσης, στοιχεία θεωρίας και προτείνονται δραστηριότητες εφαρμογής και διερεύνησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Προτείνεται η διαθεματική αξιοποίηση του μαθησιακού αντικειμένου, το οποίο εμπλέκει έννοιες Ηλεκτρολογίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
16 - 20
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
2940.27 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/11340
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
01/10/2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ηλεκτρολογία Electrical EngineeringΗλεκτρολογία > Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Special Purpose InstallationsΕιδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: Σοφία Νικητοπούλου [ΙΤΥΕ]
ειδήμων/ονες γνωστικού αντικειμένου: Σοφία Νικητοπούλου [ΙΤΥΕ], Κώστας Γαβριλάκης [ΙΤΥΕ]
ανάπτυξη / τεχνική υλοποίηση: Αναστάσιος Πάλλας [ΙΤΥΕ], Κυπαρισσία Παπανικολάου [ΙΤΥΕ]
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Κυπαρισσία Παπανικολάου [ΙΤΥΕ]
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Κυπαρισσία Παπανικολάου [ΙΤΥΕ]
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: Σοφία Νικητοπούλου [ΙΤΥΕ]
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου [ΙΤΥΕ]
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ