Άλμα σε μηκος
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστικό μαθησιακό αντικείμενο που προσομοιώνει το άλμα σε μήκος ενός αθλητή. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η διερεύνηση των επιμέρους παραμέτρων ενός άλματος (ταχύτητα, γωνία απογείωσης, ύψος του κέντρου βάρους του σώματος του αθλητή) και η κατανόηση της επίδρασής τους στην τελική επίδοση του αθλητή. Στους μαθητές δίνεται η δυνατότητα να ελέγξουν την ταχύτητα εκτέλεσης της προσομοίωσης, ώστε να παρατηρήσουν όλες τις φάσεις του άλματος και την τεχνική του. Επιπλέον, προτείνονται δραστηριότητες διερεύνησης, μέσω των οποίων οι μαθητές προτρέπονται να μεταβάλουν τις παραμέτρους του άλματος και να πειραματιστούν με καθεμία από αυτές, προκειμένου να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή επίδοση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό στο σχολικό εργαστήριο υπολογιστών σε ομάδες δύο ή τριών μαθητών ανά υπολογιστή, είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με άλλες διδακτικές / μαθησιακές ενέργειες. Οι μαθητές σε κάθε ομάδα συνεργάζονται και, μεταβάλλοντας μεμονωμένες παραμέτρους, διερευνούν την επίδραση κάθε παραμέτρου στην επίδοση. Κατόπιν, προσπαθούν να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή επίδοση, μεταβάλλοντας όλες τις παραμέτρους. Μετά την αλληλεπίδραση με το μαθησιακό αντικείμενο, προτείνεται χρήση προβολικού για συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. Συνιστάται να ακολουθεί πρακτική εφαρμογή στο πεδίο.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
2201.309 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/11347
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Φυσική αγωγή Physical EducationΦυσική αγωγή > Αθλήματα - Χορός Sports - DanceΑθλήματα - Χορός > Στίβος Track and fieldΣτίβος
Φυσική αγωγή Physical EducationΦυσική αγωγή > Νοητικές δεξιότητες Mental skillsΝοητικές δεξιότητες > Επίλυση προβλημάτων Problem solvingΕπίλυση προβλημάτων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
μέλος ομάδας παιδαγωγικού σχεδιασμού: Ιάκωβος Μαστρογιάννης, Σοφία Σωτηρίου
υπεύθυνος περιεχομένου: Ιάκωβος Μαστρογιάννης, Σοφία Σωτηρίου
τεχνική υλοποίηση: Ιάκωβος Μαστρογιάννης, Γιώργος Πισκοπάνης
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Μαρίνα Παπαστεργίου
επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρίνα Παπαστεργίου
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Μαρίνα Παπαστεργίου
σχεδίαση γραφικών: Γιώργος Πισκοπάνης
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ιάκωβος Μαστρογιάννης
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Μαρίνα Παπαστεργίου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ