Εισαγωγη στη Γενετικη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με φωτογραφίες, εικόνες μικροσκοπίου, σχηματικές παραστάσεις και αφήγηση, παρουσιάζονται ορισμένες βασικές έννοιες και όροι της Γενετικής (σύσταση, δομή, οργάνωση και εντοπισμός του γενετικού υλικού στα ευκαρυωτικά και προκαρυωτικά κύτταρα, απλοειδείς και διπλοειδείς οργανισμοί, ομόλογα, αυτοσωμικά και φυλετικά χρωμοσώματα, καρυότυπος, φυλοκαθορισμός στον άνθρωπο).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές προκειμένου: (i) να αντιληφθούν τον ρόλο του γενετικού υλικού και του περιβάλλοντος στη διαμόρφωση των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των οργανισμών, (ii) να γνωρίσουν τη σύσταση της γενετικής πληροφορίας, τον τρόπο οργάνωσης και τον εντοπισμό της στα ευκαρυωτικά και στα προκαρυωτικά κύτταρα, (iii) να κατανοήσουν τις έννοιες των ομόλογων, των αυτοσωμικών, των φυλετικών χρωμοσωμάτων και του καρυότυπου, (iv) να ερμηνεύσουν τον τρόπο καθορισμού του φύλου στον άνθρωπο, (v) να διαπιστώσουν ότι ο αριθμός των χρωμοσωμάτων παραμένει σταθερός ανάμεσα στα σωματικά κύτταρα ενός οργανισμού και ανάμεσα στους διαφορετικούς οργανισμούς του ίδιου είδους.
Εναλλακτικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί αξιοποιήσει το μαθησιακό αντικείμενο ως εποπτικό υλικό και ως έναυσμα για την προσέγγιση θεμάτων που αφορούν στη Γενετική.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
4824.794 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:04:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/3109
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Βιολογία BiologyΒιολογία > Γενετική - Βιοτεχνολογία Genetics - BiotechnologyΓενετική - Βιοτεχνολογία > Ροή Γενετικής Πληροφορίας Flow of Genetic InformationΡοή Γενετικής Πληροφορίας
Βιολογία BiologyΒιολογία > Γενετική - Βιοτεχνολογία Genetics - BiotechnologyΓενετική - Βιοτεχνολογία > Κληρονομικότητα HeredityΚληρονομικότητα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Αγγελική Γαριού
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Λίτσα Παυλάτου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Αγγελική Γαριού
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Μαρία Βλάσση, Λίτσα Παυλάτου, Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ