Η κυκλοφορια του αιματος στην καρδια - Τα επιμερους σταδια
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με απλά και κινούμενα γραφικά και σύντομα κείμενα, απεικονίζεται σχηματικά και περιγράφεται η κυκλοφορία του αίματος στο εσωτερικό της ανθρώπινης καρδιάς (είσοδος του αίματος στον δεξιό κόλπο, μεταφορά του στους πνεύμονες μέσω της δεξιάς κοιλίας και οξυγόνωσή του, επιστροφή του οξυγονωμένου αίματος στον αριστερό κόλπο και διοχέτευσή του στο σώμα μέσω της αριστερής κοιλίας). Το μαθησιακό αντικείμενο συνοδεύεται από τέσσερα ερωτήματα πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού και αντιστοίχισης όρων που παρέχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης του βαθμού κατανόησης της διαδικασίας που παρουσιάζεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό ως εποπτικό υλικό με στόχο την παρουσίαση των δομικών χαρακτηριστικών της καρδιάς του ανθρώπου και της κυκλοφορίας του αίματος στο εσωτερικό της. Παρατηρώντας την πορεία του αίματος στους κόλπους και στις κοιλίες της καρδιάς, οι μαθητές μπορούν επίσης: (i) να συσχετίσουν τον καρδιακό παλμό με τις διαδοχικές συστολές και χαλαρώσεις του μυϊκού ιστού της καρδιάς, (ii) να κατανοήσουν τον ρόλο των βαλβίδων της καρδιάς ως δομών που διασφαλίζουν τη μονόδρομη ροή του αίματος σε κάθε σύσπασή της, (iii) να αντιληφθούν τη συνεργασία που αναπτύσσεται ανάμεσα στο κυκλοφορικό και στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου. Τα ερωτήματα της διαδραστικής άσκησης του μαθησιακού αντικειμένου μπορούν να αξιοποιηθούν με στόχο την ανάδειξη πιθανών λανθασμένων αντιλήψεων των μαθητών και τον μετασχηματισμό τους.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
2057.583 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:10:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/3113
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Βιολογία BiologyΒιολογία > Μεταφορά ουσιών Transfer of substancesΜεταφορά ουσιών > Άνθρωπος- Κυκλοφορικό σύστημα Human - Circulatory systemΆνθρωπος- Κυκλοφορικό σύστημα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Μαρία Δοκοπούλου
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Λίτσα Παυλάτου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Μαρία Δοκοπούλου
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Μαρία Βλάσση, Λίτσα Παυλάτου, Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ