Αντιδρασεις απλης αντικαταστασης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ μετάλλων (π.χ. Ni,Fe,Pb,Sn) ποιο θα εμβαπτισθεί στα διαλύματα του. Τόσο τα μέταλλα όσο και τα διαλύματα επιλέγονται κάθε φορά μέσω ενός αρχείου διαχείρισης. Πριν διαλέξει κάποιο μέταλλο, έχει τη δυνατότητα να σημειώσει επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτί επιλογής (check box) που βρίσκεται κάτω από κάθε διάλυμα, ποιο πιστεύει ότι θα αντιδράσει με το μέταλλο που επέλεξε. Στη συνέχεια με ένα κλικ πάνω σε ένα από τα μέταλλα, που βρίσκονται στο πάνω μέρος του παραθύρου της εφαρμογής, οι ράβδοι του μετάλλου εμβαπτίζονται στα διαλύματα. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που εξαρτάται από την ταχύτητα της αντίδρασης, βγαίνουν αυτόματα από τα διαλύματα και παρατηρούμε αν έχει πραγματοποιηθεί κάποια αντίδραση από τις εναποθέσεις μετάλλου του διαλύματος πάνω στην ράβδο εισαγωγής. Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί αντίδραση, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πατώντας το σύμβολο (i) που εμφανίζεται στη φιάλη του διαλύματος, να παρατηρήσει το μηχανισμό της αντίδρασης δηλαδή τη μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ των αντιδρώντων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό για την πληρέστερη κατανόηση των εμπλεκόμενων όρων και εννοιών από τους μαθητές, αποσκοπώντας τη διευκόλυνσή τους στις μεταβάσεις που κάνουν μεταξύ μικρόκοσμου και συμβολικής γλώσσας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
313.105 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:30:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/3438
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Χημεία ChemistryΧημεία > Χημικές αντιδράσεις Chemical reactionsΧημικές αντιδράσεις > Είδη χημικών αντιδράσεων Types of chemical reactionsΕίδη χημικών αντιδράσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Νίκος Καλογερόπουλος
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Λίτσα Παυλάτου
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Λίτσα Παυλάτου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Νίκος Καλογερόπουλος, Γιώργος Κορακάκης
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Κώστας Ναλμπάντης, Λίτσα Παυλάτου, Γιώργος Κορακάκης, Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ