Επιδραση πιεσης στην ταχυτητα χημικης αντιδρασης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δραστηριότητα μέσω της οποίας μελετάται η επίδραση της πίεσης στην ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η αύξηση της πίεσης σε ένα δοχείο που περιέχει τουλάχιστον μία αέρια ουσία αυξάνει ή ελαττώνει την ταχύτητα της αντίδρασης. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να απαντήσουν στο παραπάνω ερώτημα και, στη συνέχεια, να πειραματιστούν, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ή να αναθεωρήσουν την απάντησή τους. Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του εμβαδού ενός δοχείου (για να αλλάξει ο όγκος, άρα και η πίεσή του), προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα μεταβληθεί και με ποιον τρόπο ο αριθμός των συγκρούσεων των αερίων σωματιδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
O εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει το μαθησιακό αντικείμενο, για να αξιολογήσει, αλλά και να μετασχηματίσει πιθανώς λανθασμένες αντιλήψεις των μαθητών. Επίσης, μέσα από το διαδραστικό ερώτημα και την οπτικοποίηση, παρέχεται ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
433.152 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:15:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/4673
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
2.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Χημεία ChemistryΧημεία > Χημικές αντιδράσεις Chemical reactionsΧημικές αντιδράσεις > Χημική κινητική Chemical kineticsΧημική κινητική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Γιώργος Κορακάκης, Κωνσταντίνα Δαλακώστα
τεχνική υλοποίηση: Γιώργος Κορακάκης, Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Γιώργος Πισκοπάνης
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Λίτσα Παυλάτου
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Λίτσα Παυλάτου, Τάσος Μικρόπουλος
επικαιροποίηση / προσαρμογή: Γιώργος Πισκοπάνης
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Ελίνα Μεγάλου, Δρ. Ελίνα Μεγάλου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Γιώργος Κορακάκης
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Κώστας Ναλμπάντης, Γιώργος Κορακάκης, Τζένη Οικονομίδου, Τάσος Μικρόπουλος
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ