Εννοιολογικος χαρτης - Το Διαδικτυο
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   
 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστική εφαρμογή δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη με θέμα το Διαδίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές συσχετίζουν τις διάφορες έννοιες μεταξύ τους και συνθέτουν δυναμικά τον εννοιολογικό χάρτη με θέμα το Διαδίκτυο. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής μάθησης. Εναλλακτικά, μπορεί να κάνει επίδειξη με στόχο να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες και να προκαλέσει συζήτηση στην τάξη.


ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ