Ζωγραφικη με αλγοριθμους αναδρομης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης έτοιμων αλγορίθμων δημιουργίας σχεδίων, με στόχο την προσέγγιση εννοιών σχετικά με την αναδρομή, μέσα από την παραμετροποίηση. Αρχικά, παρουσιάζονται έννοιες της αναδρομής από την καθημερινή ζωή, την τέχνη, τα Μαθηματικά και τον προγραμματισμό υπολογιστών. Σε επόμενη φάση, στο αλληλεπιδραστικό μέρος, επιλέγονται έτοιμα κλασικά παραδείγματα που βασίζονται σε αλγορίθμους αναδρομής. Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης βασικών παραμέτρων, ώστε να διερευνηθούν οι μεταβολές στα σχήματα που δημιουργούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές, αρχικά, εισάγονται με σύντομη παρουσίαση στην έννοια της αναδρομής. Στη συνέχεια, πειραματίζονται, τροποποιώντας κατάλληλα τις διαθέσιμες παραμέτρους καθενός από τους πέντε διαθέσιμους αλγορίθμους αναδρομικότητας. Στα τρία τελευταία παραδείγματα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προβάλουν και τις εντολές του αλγορίθμου (εκφρασμένες σε ψευδογλώσσα) και να παρατηρήσουν τις τροποποιήσεις που επιφέρουν οι μεταβολές στις τιμές των παραμέτρων. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές, δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής μάθησης. Ως επέκταση της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτικός μπορεί να παροτρύνει τους μαθητές να υλοποιήσουν τους αλγορίθμους σε πραγματικό προγραμματιστικό περιβάλλον.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 17
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
624.375 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/5244
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.5
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
23/05/2014
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
02/09/2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ Information & Communication Technologies (ICT)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Προγραμματισμός υπολογιστών Computer programmingΠρογραμματισμός υπολογιστών > Αλγόριθμος AlgorithmΑλγόριθμος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: Παναγιώτης Τσάκωνας [ΙΤΥΕ]
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αθανάσιος Τζιμογιάννης [ΙΤΥΕ]
επικύρωση αντικειμένου: Αθανάσιος Τζιμογιάννης [ΙΤΥΕ]
επικαιροποίηση / προσαρμογή: Παναγιώτης Τσάκωνας [ΙΤΥΕ]
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: Παναγιώτης Τσάκωνας [ΙΤΥΕ], Ελένη Χριστοπούλου [ΙΤΥΕ]
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Ελένη Χριστοπούλου [ΙΤΥΕ], Αριστείδης Αράπογλου [ΙΤΥΕ], Αθανάσιος Τζιμογιάννης [ΙΤΥΕ], Τζένη Οικονομίδου [ΙΤΥΕ]
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ