Τα χαρακτηριστικα και η χρηση της φωτογραφικης μηχανης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιέχονται φύλλα εργασίας διαμορφωμένα σε ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες καθώς και οπτικοποιημένα παραδείγματα φωτογραφικών λήψεων. Αρχικά με την ατομική δραστηριότητα, μέσω ερωτήσεων, ανιχνεύονται οι προϋπάρχουσες ιδέες και γνώσεις των μαθητών για το προς μελέτη θέμα. Στη συνέχεια με μια σειρά από ομαδικές δραστηριότητες, οι μαθητές παρατηρούν σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες, κάνουν προβλέψεις, συγκρίσεις και να συζητήσουν μεταξύ τους ώστε να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Πέρα από την θεωρητική προσέγγιση του αντικειμένου είναι απαραίτητο όλοι οι μαθητές να πειραματιστούν στις φωτογραφικές λήψεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορεί να αξιοποιηθεί διαθεματικά σε δραστηριότητες σχετικές με την κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με το φως και τις νέες τεχνολογίες. Μέσα από τα χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής προσδιορίζονται φωτογραφικές τεχνικές για την παραγωγή καλών φωτογραφιών. Επιδιώκεται να βοηθηθούν οι μαθητές στην καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση της φωτογραφικής μηχανής αλλά και στην ανάπτυξη αξιών και συναισθημάτων που μπορεί να προσφέρει η λήψη και η παρατήρηση μιας φωτογραφίας. Προεκτάσεις μπορούν να δοθούν μέσα από τη διερεύνηση του τρόπου δημιουργίας μιας καλλιτεχνικής φωτογραφίας συσχετίζοντας την αρχική ιδέα και τα στάδια ολοκλήρωσης της με εκείνα ενός έργου τέχνης.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
6733.926 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/7124
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.), ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Οπτικοακουστικές Τέχνες Audiovisual ArtsΟπτικοακουστικές Τέχνες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Σμαράγδα Χρυσοστόμου
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Σμαράγδα Χρυσοστόμου
μέλος τεχνικής ομάδας: Αθανάσιος Πέτσος
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Χριστίνα Σολομωνίδου
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ανδρέας Κωστόπουλος
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Ανδρέας Κωστόπουλος, Σμαράγδα Χρυσοστόμου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ