Η Επανασταση του 1821 μεσα απο την τεχνη - Με ποιον τροπο αποδιδονται τα δυο φυλα στα εργα τεχνης που αναφερονται στην Ελληνικη Επανασταση;
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο περιέχει διαμορφωμένο υλικό που αποσκοπεί στη διερεύνηση θεμάτων της Ιστορίας και της Τέχνης με τη χρήση πολιτιστικών πηγών. Εξετάζεται η θεματολογία και η εικαστική απόδοση της ιστορικής περιόδου του 1821.Το θέμα της εφαρμογής προσεγγίζεται μέσα από τη διερεύνηση του ερωτήματος: «Με ποιον τρόπο αποδίδονται τα δυο φύλα στα έργα τέχνης που αναφέρονται στην Ελληνική Επανάσταση;». Περιέχονται δυο δραστηριότητες. Η «1η δραστηριότητα» περιλαμβάνει φύλλο εργασίας για τη συγκέντρωση πληροφοριών και επιχειρημάτων για την απάντηση του ερωτήματος. Η «2η δραστηριότητα» περιλαμβάνει δραστηριότητες για την απάντηση του ερωτήματος. Η σύνθεση την απάντησης πρέπει να υποστηρίζεται από επιχειρήματα και συγκεκριμένες πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από τις ιστορικές πηγές του ερωτήματος αλλά και από τις προηγούμενες δραστηριότητες. Συγκεκριμένος αριθμός πηγών (οπτικό ντοκουμέντο, ηχητική πηγή, γραπτή πηγή, βίντεο) για το ερώτημα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την απάντησή του. Επιδιώκεται η κατανόηση των επιλογών της καλλιτεχνικής δημιουργίας με κριτήριο τον τρόπο που αποδίδονται τα δυο φύλα στα έργα τέχνης που αναφέρονται στην Ελληνική Επανάσταση, η γνώση όψεων της καλλιτεχνικής δημιουργίας σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση, η αντίληψη των έργων τέχνης ως ιστορικών πηγών, η αντίληψη της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην διαμόρφωση της ιστορικής μνήμης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η εφαρμογή μπορεί να αξιοποιηθεί στη σχολική τάξη, κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται με την ιστορική περίοδο της Επανάστασης του 1821. Οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρισμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του θέματος και την επεξεργασία του ερωτήματος.Τα αποτελέσματα της εργασίας κάθε ομάδας ανακοινώνονται στην ολομέλεια της τάξης, ανταλλάσσονται απόψεις και προτείνονται τρόποι παρουσίασης του υλικού.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
3735.386 (KΒ)
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Open Office: Επεξεργαστής κειμένου (Writer) ή Microsoft Office: Επεξεργαστής κειμένου (Word)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/7315
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζητήματα Εικαστικών Τεχνών Issues of Visual ArtsΖητήματα Εικαστικών Τεχνών
Ιστορία HistoryΙστορία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρία Ρεπούση
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Ιωάννα Ηλιοπούλου
υπεύθυνος περιεχομένου: Αρμόδιος Τσιβάς
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Μαρία Ρεπούση, Ιωάννα Ηλιοπούλου, Αρμόδιος Τσιβάς
ανάπτυξη / τεχνική υλοποίηση: Ιωάννα Ηλιοπούλου, Αθανάσιος Πέτσος
πάροχος περιεχομένου: Χαρά Ανδρεάδου, Στράτος Γκόγκολας, Σεβαστή Λάζαρη, Ελένη Μπενιάτα
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Κώστας Διαμαντής
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Αθανάσιος Πέτσος
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Ανδρέας Κωστόπουλος
παιδαγωγικός συντονιστής: Σμαράγδα Χρυσοστόμου
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Ιωάννα Ηλιοπούλου
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: Ανδρέας Κωστόπουλος
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Σμαράγδα Χρυσοστόμου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ