Η Επανασταση του 1821 μεσα απο την τεχνη - Πως παρουσιαζουν οι καλλιτεχνες την Ελληνικη επανασταση στα εργα τους;
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο περιέχει διαμορφωμένο υλικό που αποσκοπεί στη διερεύνηση θεμάτων της Ιστορίας και της Τέχνης με τη χρήση πολιτιστικών πηγών. Εξετάζεται η θεματολογία και η εικαστική απόδοσης της ιστορικής περιόδου του 1821.Το θέμα της εφαρμογής προσεγγίζονται μέσα από τη διερεύνηση του ερωτήματος: «Πώς παρουσιάζουν οι καλλιτέχνες την Ελληνική επανάσταση στα έργα τους;». Περιέχονται δυο δραστηριότητες. Η «1η δραστηριότητα» περιλαμβάνει φύλλο εργασίας για τη συγκέντρωση πληροφοριών και επιχειρημάτων για την απάντηση του ερωτήματος. Η «2η δραστηριότητα» περιλαμβάνει δραστηριότητες για την απάντηση του ερωτήματος. Η σύνθεση την απάντησης πρέπει να υποστηρίζεται από επιχειρήματα και συγκεκριμένες πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από τις ιστορικές πηγές του ερωτήματος αλλά και από τις προηγούμενες δραστηριότητες. Συγκεκριμένος αριθμός πηγών (οπτικό ντοκουμέντο, ηχητική πηγή, γραπτή πηγή, βίντεο) για το ερώτημα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την απάντησή του. Επιδιώκεται η κατανόηση των επιλογών της καλλιτεχνικής δημιουργίας με κριτήριο το πώς παρουσιάζουν οι καλλιτέχνες την Ελληνική Επανάσταση στα έργα τους, η γνώση όψεων της καλλιτεχνικής δημιουργίας σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η εφαρμογή μπορεί να αξιοποιηθεί στη σχολική τάξη, κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται με την ιστορική περίοδο της Επανάστασης του 1821.Ο εκπαιδευτικός σχολιάζει τις απαντήσεις των παιδιών στις δραστηριότητες, ανακατευθύνει όπου χρειάζεται την έρευνα των ομάδων, ακολουθεί στρατηγικές διαμορφωτικής αξιολόγησης και συμμετέχει ενεργά στην ολοκλήρωση της εργασίας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
5124.825 (KΒ)
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Open Office: Επεξεργαστής κειμένου (Writer) ή Microsoft Office: Επεξεργαστής κειμένου (Word)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/7318
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζητήματα Εικαστικών Τεχνών Issues of Visual ArtsΖητήματα Εικαστικών Τεχνών
Ιστορία HistoryΙστορία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
επιστημονικός υπεύθυνος: Μαρία Ρεπούση
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Ιωάννα Ηλιοπούλου
υπεύθυνος περιεχομένου: Αρμόδιος Τσιβάς
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Μαρία Ρεπούση, Ιωάννα Ηλιοπούλου, Αρμόδιος Τσιβάς
τεχνική υλοποίηση: Ιωάννα Ηλιοπούλου, Αθανάσιος Πέτσος
πάροχος περιεχομένου: Χαρά Ανδρεάδου, Στράτος Γκόγκολας, Σεβαστή Λάζαρη, Ελένη Μπενιάτα
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Κώστας Διαμαντής
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Αθανάσιος Πέτσος
παιδαγωγική επικύρωση αντικειμένου: Ανδρέας Κωστόπουλος
παιδαγωγικός συντονιστής: Σμαράγδα Χρυσοστόμου
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Ιωάννα Ηλιοπούλου
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ανδρέας Κωστόπουλος
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Σμαράγδα Χρυσοστόμου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ