Πηγες ενεργειας
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φύλλο εργασίας για τους μαθητές και οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς, με θέμα "πηγές ενέργειας". Οι μαθητές μελετούν το ρόλο της ενέργειας στο σπίτι και στην καθημερινή ζωή μέσα από στατιστικά στοιχεία της ΔΕΗ για την ατομική κατανάλωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η αξιοποίηση του μαθησιακού αντικειμένου προσφέρεται για τη μελέτη, ανάλυση και διαπραγμάτευση του θέματος της «κατανάλωσης» της ενέργειας στο σπίτι και στην καθημερινή ζωή και της αντιμετώπισης των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών σε ενέργεια. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας, μπορούν να πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο φυσικών επιστημών ή εναλλακτικά στο εργαστήριο πληροφορικής του Σχολείου. Οι μαθητές/ριες μπορούν να εργαστούν ομαδικά σε Η/Υ, συμπληρώνοντας ατομικά τις ερωτήσεις που απαιτούν κάποια πρόβλεψη και ομαδικά μετά από συζήτηση τις ερωτήσεις που απαντώνται μετά την περιήγηση στο διαδίκτυο και την αξιοποίηση των πληροφοριών που αντλούνται από αυτές.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
230.875 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Κάντε κλικ στους αντίστοιχους υπερσυνδέσμους για να κατεβάσετε το φύλλο εργασίας και τις οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (αρχεία doc).
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/7910
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Φυσική PhysicsΦυσική > Ενέργεια EnergyΕνέργεια > Μεταφορά της ενέργειας Energy transferΜεταφορά της ενέργειας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Ελένη Σταυρίδου, Τάσος Πάλλας, Σταύρος Δημητριάδης, Δημήτρης Γεωργούσης
μέλος τεχνικής ομάδας: Βαγγέλης Τριανταφύλλου
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Ελένη Σταυρίδου
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Βαγγέλης Κολτσάκης
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τάσος Μικρόπουλος, Τζένη Οικονομίδου
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Τάσος Μικρόπουλος
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ