Μυθοι και συμβολισμοι (σχεδιο εργασιας)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο περιέχει, σε μορφή υπερσυνδέσεων, φύλλα εργασίας οργανωμένα σε σχέδιο μαθήματος με θέμα τους μύθους. Σκοπός είναι μέσα από τις δραστηριότητες (Επιλογή τόπων με τους μύθους των οποίων θα ήθελαν τα παιδιά να ασχοληθούν-Συλλογή / ερμηνεία μύθων και εντοπισμός των λέξεων-συμβόλων-Μετατροπή του μύθου σε ποίημα και μελοποίησή του-Συγγραφή μύθου) να γνωρίσουν οι μαθητές μύθους από διάφορα μέρη της γης και να εντοπίσουν συμβολισμούς που αυτοί περιέχουν.Επιδιώκεται οι μαθητές να αναζητήσουν μύθους από διαφορετικές ηπείρους της γης,να αναγνωρίζουν το συμβολισμό μέσα στο μύθο,να συγκρίνουν μύθους και να ανακαλύπτουν κοινά στοιχεία ή διαφορές,να αποδίδουν με όποιον εικαστικό τρόπο επιθυμούν τους μύθους. Τα φύλλα εργασίας είναι δοσμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να εκτυπωθούν και να χρησιμοποιηθούν στην τάξη όπως τα συνηθισμένα φύλλα εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι δραστηριότητες μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διερεύνηση των μορφικών στοιχείων σε μια εικόνα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μόνο μέρος των φύλλων εργασίας, ή και να το προεκτείνει –σε ότι θεωρεί ότι ενδιαφέρει την τάξη του. Οι μαθητές ατομικά ή ομαδικά μελετούν μέσα από τις δραστηριότητες το εξεταζόμενο θέμα και αποδίδουν με όποιον εικαστικό τρόπο επιθυμούν τους μύθους που θα επιλέξουν. Στη συνέχεια παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους στο σχολείο.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6 - 12
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
783.999 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/8049
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Γιώργος Καρυπίδης, Στέλλα Πισσία, Γιώργος Σιγανός
υπεύθυνος περιεχομένου: Δημήτρης Σεβαστάκης, Ελισάβετ Γεωργίου, Δέδος Ζήκος
επιστημονικός υπεύθυνος: Γιώργος Σιγάλας
μέλος τεχνικής ομάδας: Αδάμ Αγγελής, Κοσμάς Ηλιάδης, Κώστας Παγώνης
τεχνική υλοποίηση: Αθανάσιος Πέτσος
επικαιροποίηση / προσαρμογή: Ανδρέας Κωστόπουλος
παιδαγωγικός συντονιστής: Σμαράγδα Χρυσοστόμου
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Γιώργος Τύπας, Γιώργος Οικονόμου
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΕΠ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ανδρέας Κωστόπουλος
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΕΠ
εκδότης: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ