Χρονολογιο-Ιστοριογραμμη της Εικονομαχιας
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστικό Χρονολόγιο-Ιστοριογραμμή για το φαινόμενο της Εικονομαχίας με την παρουσίαση συνοδευτικού ιστορικού υλικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το χρονολόγιο-ιστοριογραμμή της "Εικονομαχίας" αποτελεί αυτόνομο μαθησιακό αντικείμενο για την κατανόηση του ιστορικού φαινομένου μέσα από τις απαραίτητες χρονικές συσχετίσεις και την άντληση πληροφοριών για γεγονότα, πρόσωπα και καταστάσεις που διαμόρφωσαν το όλο ιστορικό πλαίσιο. Στο χρονολόγιο οπτικοποιείται η περίοδος της Εικονομαχίας (726-843) και ειδικότερα, εμφανίζονται οι δύο φάσεις της Εικονομαχίας (α ́ φάση: 726-787, β ́ φάση: 815-843), οι δύο βυζαντινές αυτοκρατορικές δυναστείες της περιόδου, των Ισαύρων (717-802) και του Αμορίου (802-867), με τους αυτοκράτορες μέλη τους και σημαντικά ιστορικά γεγονότα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εικονομαχική περίοδο. Η διδακτική αξιοποίησή του μπορεί να γίνει συνδυαστικά και με άλλες διδακτικές και μαθησιακές ενέργειες και αφορούν στον χρονολογικό προσδιορισμό γεγονότων, στη συσχέτιση και κατανόηση αιτιωδών σχέσεων του φαινομένου, αλλά και της ευρύτερης ιστορικής περιόδου.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
1790.703 (KΒ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
0:30:00
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:30:00
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Πλοηγούμαι στο Χρονολόγιο της Εικονομαχίας διατρέχοντας με τον κέρσορα τη χρονογραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης, όπου εμφανίζονται νομίσματα (σόλιδοι) με τους βυζαντινούς αυτοκράτορες της δυναστείας των Ισαύρων και της δυναστείας του Αμορίου. Επιλέγω νόμισμα, πατώ επάνω και μαθαίνω περισσότερα στοιχεία για τον εικονιζόμενο αυτοκράτορα, ενώ ταυτόχρονα μπορώ να δω στη χρονογραμμή, στο κάτω μέρος της οθόνης, την περίοδο της εξουσίας του. Πλοηγούμαι στις μεμονωμένες χρονολογίες της περιόδου, περνώντας τον κέρσορα πάνω τους και τις επιλέγω πατώντας πάνω τους για περισσότερες πληροφορίες.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/8183
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Θρησκεία
Ιστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Θεσμοί, πολιτική οργάνωση και διοίκηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος περιεχομένου: Γιώργος Θώδης
υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Γιώργος Θώδης
υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού: Βασίλης Βασιλείου
ειδήμων γνωστικού αντικειμένου: Φλώρα Καραγιάννη
παιδαγωγικός συντονιστής: Αρμόδιος Τσιβάς
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αρμόδιος Τσιβάς
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αρμόδιος Τσιβάς
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ