Το γυμνο στη συγχρονη τεχνη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο περιέχει διαμορφωμένο υλικό που αποβλέπει στη μελέτη καλλιτεχνικών ρευμάτων (Ιμπρεσιονισμός, Φωβισμός, Κυβισμός, κ.ά.)μέσα από έργα ζωγραφικής με θέμα το γυναικείο γυμνό. Περιέχονται δραστηριότητες βασισμένες σε φύλλο εργασίας, επιλεγμένα έργα ζωγραφικής, τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά και βιογραφικά στοιχεία καλλιτεχνών. Διδακτικός στόχος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τον τρόπο με τον οποίο αποδίδουν οι ιμπρεσιονιστές και φωβιστές ζωγράφοι τις γυμνές μορφές και να συγκρίνουν την απόδοση του θέματος από εκπροσώπους των δύο ρευμάτων. Επιδιώκεται οι μαθητές να αντιλαμβάνονται τις αδιάκοπες αναζητήσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας στο παρελθόν και το παρόν ως αδιάσπαστη συνέχεια,να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των τεχνοτροπιών του Ιμπρεσιονισμού, Φωβισμού και Κυβισμού, να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά σημαντικών εκπροσώπων των ίδιων ρευμάτων. Το υλικό μπορεί να εκτυπωθεί ώστε να χρησιμοποιηθεί στην τάξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορεί να αξιοποιηθεί αυτούσιο ή με προεκτάσεις για την διερεύνηση των τρόπων απόδοσης του γυναικείου γυμνού. Οι μαθητές, χωρίζονται σε ομάδες και σε κάθε μία από αυτές δίνεται το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Ο εκπαιδευτικός επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους αποδίδουν τις γυμνές μορφές οι τρεις ζωγράφοι. Καθοδηγεί τους μαθητές να μελετήσουν τα αντίστοιχα κείμενα για τους ζωγράφους, και τα καλλιτεχνικά ρεύματα, ώστε να μπορούν να διαπιστώσουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους και να εντοπίσουν τις μεταξύ τους επιρροές. Με οδηγό το φύλλο εργασίας θα εξερευνήσουν τις αντίστοιχες πηγές ώστε να ολοκληρώσουν την προτεινόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
924.367 (KΒ)
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Open Office: Επεξεργαστής κειμένου (Writer) ή Microsoft Office: Επεξεργαστής κειμένου (Word)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/8291
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΟΔΥΣΣΕΙΑ/ΛΑΕΡΤΗΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζητήματα Εικαστικών Τεχνών Issues of Visual ArtsΖητήματα Εικαστικών Τεχνών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
τεχνικός υπεύθυνος: Μαρία Σκιαδέλλη
επιστημονικός υπεύθυνος: Ξένια Αραπάκη
επιμέλεια: Αθηνά Ζαμπάρα
συγγραφέας σεναρίου: Μαρία Κοτζάμπαση
τεχνική υλοποίηση: Αθανάσιος Πέτσος
επικύρωση αντικειμένου: Ανδρέας Κωστόπουλος
παιδαγωγικός συντονιστής: Σμαράγδα Χρυσοστόμου
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δωροθέα Μάρσαλ
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Ανδρέας Κωστόπουλος
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ