Αναγνωση ιστορικων πηγων (Εικονομαχια)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι ιστορικές πηγές, πρωτογενείς και δευτερογενείς, προσφέρουν πλούσιο υλικό για τη διερεύνηση ιστορικών θεμάτων. Εδώ, η παράλληλη μελέτη των τεσσάρων πηγών προσφέρει με το συσχετισμό, την αντιπαραβολή και τη συμπληρωματικότητά τους, την ευκαιρία για πολυπρισματική προσέγγιση της ιστορίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
η επεξεργασία της ιστορικής πηγής υλοποιείται με τη μελέτη του πρωτότυπου και του μεταφρασμένου περιεχομένου της και την απάντηση σε ερωτήματα που σχετίζονται με αυτήν (δημιουργός, ιδιότητα δημιουργού, χρόνος δημιουργίας, χαρακτήρας πηγής, σκοπός συγγραφής, κοινό απεύθυνσης, οπτική γωνία δημιουργού). Η διαδικασία ανατροφοδότησης επιτρέπει την εκ νέου διαμόρφωση των απαντήσεων με τις απαραίτητες αλλαγές που μπορούν γίνουν.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
1052.327 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:00:45
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Μελετώ τις πηγές, αντλώ πληροφορίες και καταγράφω στις Δραστηριότητες 1 και 2 τα επιχειρήματα των εικονολατρών και των εικονομάχων. Στη συνέχεια συνθέτω κείμενο με τα επιχειρήματα των δύο πλευρών χρησιμοποιώντας αποσπάσματα (λέξεις, φράσεις) από τις πηγές, δηλώνοντας ποιος/ποια τα αναφέρει. (π.χ. σύμφωνα με τον/την ..., η οποία αναφέρει ...). Πατώ «υποβολή» (√ ) και ελέγχω την ορθότητα και πληρότητα του συνθετικού κειμένου που δημιούργησα, σύμφωνα με το βοηθητικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη. Στη συνέχεια προβαίνω σε ενδεχόμενες αναθεωρήσεις πριν από την εκ νέου υποβολή.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/8351
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Κοινωνική οργάνωση και καθημερινή ζωή
Ιστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Θρησκεία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αρμόδιος Τσιβάς
παιδαγωγικός συντονιστής: Αρμόδιος Τσιβάς
υπεύθυνος τεχνικού σχεδιασμού: Νίκος Αργυρόπουλος
μέλος ομάδας παιδαγωγικού σχεδιασμού: Έλενα Γκίκα, Χαρά Ανδρεάδου
ειδήμων γνωστικού αντικειμένου: Φλώρα Καραγιάννη
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Αρμόδιος Τσιβάς
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ