Αρχαιος Οπλιτης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   
 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστική εικόνα-παρουσίαση ιστορικού υλικού για τα μέρη του οπλισμού και της εξάρτυσης Αρχαίου Έλληνα Οπλίτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η διαδραστική εικόνα-παρουσίαση ιστορικού υλικού για τον οπλισμό και την εξάρτυση Αρχαίου Έλληνα Οπλίτη αποτελεί αυτόνομο Μαθησιακό Αντικείμενο και παρέχει το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό για τη μελέτη του εξεταζόμενου θέματος με διακριτή διάρθρωση των επιμέρους υποθεμάτων. Η διδακτική αξιοποίησή του μπορεί να γίνει συνδυαστικά και με άλλες διδακτικές και μαθησιακές ενέργειες και αφορούν στην ανάδειξη και κατανόηση του ιστορικού θέματος, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της σχολικής τάξης, πολλαπλασιάζοντας με αυτό τον τρόπο τις δυνατότητες της διδακτικής και μαθησιακής αξιοποίησής του. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επεξεργασθεί πληροφοριακό υλικό και ιστορικές πηγές για τα κύρια στοιχεία του οπλισμού και της εξάρτυσης, να διακρίνει και να κατανοήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες τους. Επίσης, σε συνοδευτική δραστηριότητα εμπέδωσης, μπορεί να διακρίνει εκ νέου τα επιμέρους χαρακτηριστικά και να τα αντιστοιχίσει με σημεία της εικόνας.


ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ