Το σφραγιστικο "δαχτυλιδι του Μινωα"
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   
 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστική εικόνα-παρουσίαση ιστορικού υλικού για το σφραγιστικό "δαχτυλίδι του Μίνωα".

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η διαδραστική εικόνα-παρουσίαση ιστορικού υλικού για το σφραγιστικό "δαχτυλίδι του Μίνωα" αποτελεί αυτόνομο Μαθησιακό Αντικείμενο και παρέχει τη δυνατότητα "ανάγνωσης" του οπτικού ντοκουμέντου με την αξιοποίηση πληροφοριακού ιστορικού υλικού. Η διδακτική αξιοποίησή του μπορεί να γίνει συνδυαστικά και με άλλες διδακτικές και μαθησιακές ενέργειες και αφορούν στην ανάδειξη και κατανόηση των λατρευτικών τελετουργιών της μινωϊκής θρησκείας με την "ανάγνωση" των επιμέρους στοιχείων της απεικόνισης του σφραγιστικού δαχτυλιδιού, καθώς και όψεις της αρχαιολογικής επιστήμης στην ανεύρεση και διάσωση του ιστορικού παρελθόντος. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει ιστορικό υλικό για επιμέρους στοιχεία του δαχτυλιδιού, να διακρίνει τα χαρακτηριστικά της λατρευτικής τελετουργίας, να κατανοήσει τις θρησκευτικές αντιλήψεις και συνήθειες στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Επίσης, σε συνοδευτική δραστηριότητα εμπέδωσης, μπορεί να διακρίνει εκ νέου τα επιμέρους χαρακτηριστικά και να τα αντιστοιχίσει με σημεία της εικόνας.


ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ