ΑΝΑΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ στ' αρχαια απο τα νεα ελληνικα;
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για μάθημα μέσω ενός διαδραστικού "βιβλίου". Τα παιδιά μπορούν να κάνουν έρευνα και παρατήρηση σε α.ε. μετοχές παθητικού παρακειμένου οι οποίες συναντώνται και σήμερα, μερικές μέσα σε φράσεις στερεοτυπικές που χρησιμοποιούμε. Σκοπός να ανακαλύψουν τον α.ε. αναδιπλασιασμό, να καταλάβουν τι είναι και να εξαγάγουν μία μία τις μορφές-κατηγορίες του. Έτσι τα παιδιά ανακαλύπτουν την αρχαία ελληνική γλώσσα σε χρήσεις της σημερινής ελληνικής γλώσσας, ενώ μαθαίνουν και λέξεις της ν.ε. (επίσημες, λόγιες) που ίσως δε γνωρίζουν. Η διαδικασία γίνεται με παραδείγματα κυριότατα, μέσω παιγνιωδών ασκήσεων κλειστού τύπου (κρυπτόλεξο, σταυρόλεξο, διαδραστικό βίντεο, ποικίλα κουίζ), αξιοποιώντας ως βοηθούς λεξικό της νεοελληνικής και γραμματική της αρχαίας ελληνικής. Τα παιδιά τελικά παραπέμπονται σε παρουσίαση με θέμα τον σχηματισμό και την κλίση της οριστικής ενεργητικού παρακειμένου, καθώς και υπερσυντελίκου σε 3 βήματα, από το ευκολότερο προς το δυσκολότερο. Σε κάθε βήμα και σε κάθε κατηγορία αναδιπλασιασμού και ρημάτων, παρέχονται σύντομη καθοδηγητική θεωρία και ακολούθως ασκήσεις-εφαρμογές αντικειμενικού τύπου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μάθημα προτείνεται ως εισαγωγικό στον σχηματισμό παρακειμένου, προσεγγίζοντας διερευνητικά τον αναδιπλασιασμό και καταλήγοντας σε διακριτό μάθημα - οδηγό για τον σχηματισμό της α.ε. οριστικής ενεργητικής φωνής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διδασκαλία στην τάξη, διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, για κατανόηση και εκμάθηση. Εξάλλου, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μόνο κάποιες από τις δραστηριότητες, κατά την κρίση του διδάσκοντος και λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους μαθητές. Για διευκόλυνση στη χρήση: Αριστερά στην οθόνη είναι τα περιεχόμενα, "κεφάλαια" του "βιβλίου" με όλες τις δραστηριότητες-ασκήσεις που περιέχουν. Επίσης, όταν για τις δραστηριότητες ανοίγουν με τους υπερσυνδέσμους άλλες ιστοσελίδες, απλώς γυρίστε πίσω αφού τελειώσετε΄ αυτομάτως μεταφέρεστε "σε κλάσμα του δευτερολέπτου" στη σελίδα που μείνατε, για να συνεχίσετε. Ή, όποτε ανοίγει για δραστηριότητα νέο παράθυρο, απλώς κλείστε το αφού τελειώσετε.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
13 - 17
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/h5p
ΜΕΓΕΘΟΣ
2791.367 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8525/2135
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ancient Greek Language and GrammarΑρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία > Μορφολογία MorphologyΜορφολογία > Ρήματα VerbsΡήματα
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: Καλαντζή Αγορίτσα
πάροχος περιεχομένου: pixabay.com
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ