Προγραμματιζω παιζοντας με τις δομες επιλογης και επαναληψης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σενάριο αφορά την εκμάθηση προγραμματισμού με παιγνιώδη τρόπο σε μαθητές του δημοτικού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το σενάριο προτείνεται εφόσον το μάθημα της πληροφορικής συνεχίσει να διδάσκεται για μία ώρα την εβδομάδα, να απευθύνεται στους μαθητές/τριες της Δ' Δημοτικού. Εάν το μάθημα διδάσκεται για δύο ώρες την εβδομάδα, τότε με μικρές προσαρμογές θα μπορούσε να απευθύνεται στην Γ' Δημοτικού.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
8 - 12
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/pdf
ΜΕΓΕΘΟΣ
2267.943 (KΒ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το σενάριο υλοποιείται σε τέσσερις διδακτικές ώρες. Μπορεί να επεκταθεί στη διδασκαλία της σύνθετης δομής επιλογής εφόσον διατεθεί ο απαιτούμενος επιπλέον διδακτικός χρόνος. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθόλη τη διάρκεια του σεναρίου είναι υποστηρικτικός και συμβουλευτικός. Στις διάφορες φάσεις του σεναρίου παρέχονται φύλλα εργασίας προκειμένου να υποστηριχθεί η εργασία των ομάδων. Η αυτοαξιολόγηση των ομάδων είναι διαρκής, καθότι η μετάβαση από το ένα στάδιο του παιχνιδιού στο άλλο απαιτεί την ολοκλήρωση κάθε φορά της αποστολής με κατάλληλο πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, η αποτυχία μετάβασης στο επόμενο στάδιο του παιχνιδιού, συνεπάγεται την ανάγκη για διόρθωση στον κώδικα που έχει αναπτυχθεί. Ωστόσο, στο παρόν σενάριο γίνεται περαιτέρω και χρήση φύλλων αξιολόγησης των ομάδων που διανέμονται είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά. Τα ανωτέρω φύλλα αξιολόγησης αποτελούν συνδυαστικά με την πρόοδο των ομάδων στα παιχνίδια και το τρόπο αξιολόγησης του σεναρίου συνολικά, αναφορικά με την επίτευξη ή όχι των μαθησιακών στόχων που έχουν τεθεί.
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τα δύο οπτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού που αξιοποιούνται λειτουργούν διαδικτυακά, είναι ελεύθερα προς χρήση και δεν απαιτούν κανενός είδος σύνδεση του χρήστη. Το Lightbot υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν καθαριστεί τα δεδομένα περιήγησης στο φυλλομετρητή διατηρεί τις πίστες που έχουν ολοκληρωθεί στις επόμενες συνδέσεις που θα γίνουν. Στο Minecraft επειδή κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, προτείνεται η χρήση ενός προγράμματος για αποτύπωση της οθόνης, προκειμένου να μπορούν οι μαθητές να αποθηκεύσουν τον κώδικα που έχουν δημιουργήσει. Στο σενάριο γίνεται χρήση του συνεργατικού "τοίχου" που έχει δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτικό στο Linoit, που λειτουργεί ως δραστηριότητα αφόρμησης. Για την πρόσβαση στο συνεργατικό "τοίχο" δεν απαιτείται σύνδεση των μαθητών και αρκεί μόνο ο σύνδεσμος που δημιουργείται στην εφαρμογή και τον οποίο ο εκπαιδευτικός καλείται να τον διαμοιράσει στους μαθητές. Για τη δημιουργία των φύλλων αξιολόγησης ηλεκτρονικά προτείνεται το Kahoot (https://kahoot.com/schools-u/) στο οποίο ο εκπαιδευτικός δημιουργεί τα κουίζ αξιολόγησης και στη συνέχεια αποστέλλει το σύνδεσμο (πιο συγκεκριμένα αποστέλλει ένα pin που δημιουργείται) στους μαθητές, οι οποίοι καλούνται να τα απαντήσουν στη διεύθυνση https://kahoot.it/ χωρίς να χρειάζεται να συνδεθούν με κάποιο λογαριασμό.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8525/2847
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ Information & Communication Technologies (ICT)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Προγραμματισμός υπολογιστών Computer programmingΠρογραμματισμός υπολογιστών > Προγραμματιστικές δομές Programming structuresΠρογραμματιστικές δομές
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
επιστημονικός υπεύθυνος: ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
παιδαγωγικός συντονιστής: ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
τεχνικός υπεύθυνος: ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
εμπλουτισμός μεταδεδομένων: ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΣΩΤΗΡΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ