Ισοδιαμεριση ορθογωνιου
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι μαθητές καλούνται να πειραματιστούν με τον μικρόκοσμο που έχει σχεδιαστεί στο geogebra ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται και επιλύοντας τα προβλήματα που τίθενται. Μέσα από την επίλυση του προβλήματος: 1) εύρεσης ορθογωνίων σταθερού εμβαδού μεταβλητών διαστάσεων και 2) της ισοδιαμέρισης ενός ορθογωνίου σταθερών διαστάσεων στο περιβάλλον του geogebra, οι μαθητές θα προσδιορίσουν, για τα διάφορα εμπλεκόμενα μεγέθη, σχέσεις αντιστρόφως αναλόγων ποσών, και θα προβούν στην κατασκευή πίνακα τιμών και των γραφικών αναπαραστάσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι δυσκολίες σχετικές με την έννοια των αντιστρόφως αναλόγων ποσών αναφέρονται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη έννοια αναφέρεται σε πολλαπλές αναπαραστάσεις, στον στατικό τρόπο που παρουσιάζεται στα σχολικα εγχειρίδια, και στη δυσκολία μετατροπής μιας αναπαράστασης σε μια άλλη ειδικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η έννοια της ισοδιαμέρισης ενος ορθογωνίου, την οποία οι μαθητές συναντουν σε πολλά προβλήματα, όπως για παράδειγμα στα ισοδύναμα κλάσματα. Ο μικρόκοσμος αναφέρεται στον χωρισμό ενός ορθογωνίου σε ίσα μέρη, διαδικασία η οποία από τη μία έχει άμεση σχέση με τις εμπειρίες των μαθητών και από την άλλη, όπως φάνηκε από τη βιβλιογραφία, δημιουργεί πολλά προβλήματα στους μαθητές. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, οι μαθητές δεν κατέχουν την αντίστροφη σχέση μεταξύ αριθμού των μερών και μεγέθους του ενός μέρους μιας μονάδας, και όπως αναφέρει και η Κολέζα (2000), τις περισσότερες φορές (αν όχι όλες) στα παιδιά δίνονται τα ορθογώνια έτοιμα χωρισμένα στερώντας τους έτσι την δυνατότητα πειραματισμού.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 15
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΣ
6.501 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8525/473
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μαθηματικά MathematicsΜαθηματικά > Άλγεβρα AlgebraΆλγεβρα > Αντιστρόφως ανάλογα ποσά Inversely proportional sumsΑντιστρόφως ανάλογα ποσά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: Ζάντζος Ιωάννης
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Ζάντζος Ιωάννης
εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: Ζάντζος Ιωάννης
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ