Ιστορια Ψηφιακης Αφηγησης – Εκτροπη του ποταμου Αωου 3 (Οι ΓΗ-ριστες στον ποταμο Αωο)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Iστορία ψηφιακής αφήγησης που δημιουργήθηκε από μαθητές/-τριες Ε΄ Δημοτικού στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών εργαστηρίων του προγράμματος S.A.M.E. World Αειφορία | Ευαισθητοποίηση | Κινητοποίηση | Περιβάλλον στην Παγκόσμια Εκπαίδευση http://www.sameworld.eu/el με εθνικό συντονιστή το ΙΤΥΕ “Διόφαντος”. Μέσα από τη δημιουργία αυτής της ιστορίας ψηφιακής αφήγησης οι μαθητές/-τριες επιχείρησαν να διερευνήσουν τις ποικίλες πτυχές ενός ζητήματος που έχει χαρακτηριστικά περιβαλλοντικής αδικίας. Στη συγκεκριμένη ιστορία, οι μαθητές/-τριες εστίασαν στο ζήτημα της εκτροπής του ποταμού Αώου για τον εμπλουτισμό της λίμνης των Ιωαννίνων. Πρόκειται για μια πρόταση η οποία έχει προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες στην περιοχή. Για τη δημιουργία αυτής της ιστορίας ψηφιακής αφήγησης χρησιμοποιήθηκε το web 2.0 εργαλείο Pixton Comics για σχολεία, καθώς και τα λογισμικά Windows Movie Maker, Gimp, Audacity και EasyLogo.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αυτό αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτικό υλικό για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/-τριών σε ζητήματα περιβαλλοντικής αδικίας στο πλαίσιο της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μπορεί επίσης να εμπνεύσει, ως προς την προσέγγιση του ζητήματος και τον τρόπο τεχνικής ανάπτυξης, τη δημιουργία σχετικών ψηφιακών ιστοριών για μια πρωτότυπη αφήγηση των συνήθως σύνθετων και αμφιλεγόμενων ζητημάτων περιβαλλοντικής αδικίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 12
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
video/mp4
ΜΕΓΕΘΟΣ
63565.095 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8525/824
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Environmental Education/Education for Sustainable DevelopmentΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη > Ειρήνη, Δικαιοσύνη & Θεσμοί Peace, Justice & InstitutionsΕιρήνη, Δικαιοσύνη & Θεσμοί
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Environmental Education/Education for Sustainable DevelopmentΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη > Νερό WaterΝερό
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Environmental Education/Education for Sustainable DevelopmentΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη > Χερσαία Οικοσυστήματα & Οικοσυστήματα Εσωτερικών Υδάτων Terrestrial and Inland Freshwater EcosystemsΧερσαία Οικοσυστήματα & Οικοσυστήματα Εσωτερικών Υδάτων
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία: 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων, Ε΄ τάξη, σχολικό έτος 2015-16, Ελευθερία Τσιούρη (εκπ/κός ΠΕ70) – Αγγελική Νικολού (εκπ/κός ΠΕ19) και μαθητές/-τριες
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (έργο S.A.M.E. World)
παιδαγωγικός συντονιστής: Κώστας Γαβριλάκης (μέλος της ομάδας έργου S.A.M.E. World)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Αγγελική Νικολού
εκδότης/ες: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: Αγγελική Νικολού
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ