Έλληνες Συγγραφείς

Εκπαιδευτικό παιχνίδι κατά το οποίο οι μαθητές καλούνται να αντιστοιχίσουν φωτογραφίες συγγραφέων με εξώφυλλα βιβλίων τους. Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές παίζοντας με τις εικόνες να συσχετίσουν καταξιωμένους Έλληνες συγγραφείς με γνωστά βιβλία τους.